Wyszukaj produkt

SYSTEMY DACHÓW ZIELONYCH SOPRANATURE

MATA WEGETACYJNA TUNDRA MATA WL

Mata wegetacyjna TUNDRA MATA WL jest matą wegetacyjną w uprawie ekstensywnej na nośniku z włókna kokosowego. Oprócz specjalnego substratu i nośnika z włókna kokosowego składa się z ok. dziesięciu różnych gatunków rozchodników Sedum. Rośliny pokrywają matę w około 95% powierzchni w momencie dostawy. Spełnia wytyczne FLL.

MATA RETENCYJNO-DRENAŻOWA SOPRAFLOR RPE

Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE wyprodukowana z higroskopijnej wełny skalnej, przeznaczona do retencji wody we wszystkich typach zielonych dachów ekstensywnych i intensywnych. Składa się z wełny skalnej – włókna o przypadkowej orientacji - 97 % ogólnej wagi
oraz spoiwa - 3 %.

KOMUNIKACJA NA DACHU, STROP NAD GARAŻEM, ODWRÓCONY, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, Z KOSTKĄ BETONOWĄ DO RUCHU KOŁOWEGO

Dwuwarstwowy, grzany do podłoża system hydroizolacji bitumicznej w układzie odwróconym, z termoizolacją z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) na podłożu betonowym.

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS

Dach zielony ekstensywny TUNDRA o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, samoprzylepna, na podłożu betonowym z termoizolacją EPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE30.

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, SYNTETYCZNY, JEDNOWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ PIR

Dach zielony ekstensywny TUNDRA LIGHT o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna, jednowarstwowa, syntetyczna, na podłożu z blachy trapezowej z termoizolacją PIR. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE15, RE30.

Uwaga: w celu zwiększenia retencji wody dla systemu TUNDRA LIGHT można zastosować drenaż SOPRADRAIN PLAT F zamiast SOPRADRAIN 8.

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ PIR

Dach zielony ekstensywny TUNDRA LIGHT o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna, syntetyczna, jednowarstwowa, na podłożu z blachy trapezowej z termoizolacją PIR. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE15, RE30.

Uwaga: w celu zwiększenia retencji wody dla systemu TUNDRA LIGHT można zastosować drenaż SOPRADRAIN PLAT F zamiast SOPRADRAIN 8.

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA MATA, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS

Dach zielony ekstensywny TUNDRA MATA o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, samoprzylepna, na podłożu betonowym z termoizolacją EPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE 30.

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA MATA, DWUWARSTWOWY, ODWRÓCONY, ZGRZEWANY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ XPS

Dach zielony ekstensywny TUNDRA MATA o odwróconym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, termozgrzewalna, na podłożu betonowym z termoizolacją XPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE30.

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA SKOŚNY, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS

Dach zielony ekstensywny TUNDRA SKOŚNY o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, samoprzylepna, na podłożu betonowym z termoizolacją EPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE 30.

MODUŁOWY DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA PACK, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS

Dach zielony ekstensywny TUNDRA PACK o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, samoprzylepna, na podłożu betonowym z termoizolacją EPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE 30.

DACH ZIELONY INTENSYWNY LANDE, DWUWARSTWOWY, ODWRÓCONY, ZGRZEWANY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ XPS

Dach zielony intensywny LANDE o odwróconym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, termozgrzewalna, na podłożu betonowym z termoizolacją XPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE 30.

DACH ZIELONY INTENSYWNY GREEN, DWUWARSTWOWY, ODWRÓCONY, ZGRZEWANY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ XPS

Dach zielony intensywny GREEN o odwróconym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, termozgrzewalna, na podłożu betonowym z termoizolacją XPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE 30.

LISTWA SEPARACYJNA SOPRABOARD ECO

SOPRABOARD ECO to listwy separacyjne perforowane z aluminium. Służą do oddzielenia opaski żwirowej od części wegetacyjnej dachu zielonego.

WPUST DACHOWY DRAINI BTM

DRAINI BTM jest grawitacyjnym wpustem dachowym do odprowadzania wody. Kołnierz przyłączeniowy jest wykonany z papy modyfikowanej elastomerem SBS, a rura jest wykonana z aluminium. Oba elementy są trwale i szczelnie zespolone.

SKRZYNKA REWIZYJNA SOPRABOARD SK

SOPRABOARD SK to grupa skrzynek rewizyjnych do wpustów dachowych odwadniających, różniących się od siebie jedynie wysokością. Posiadają specjalną perforację w celu sprawnego odprowadzenia wody z drenażu.

LISTWA OKAPOWA SOPRABOARD

SOPRABOARD to listwy okapowe i separacyjne perforowane z aluminium. Służą do oddzielenia opaski żwirowej od części wegetacyjnej dachu zielonego. Listwy można też stosować jako okapy dla dachu zielonego na jego krawędzi.

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH EPS 150

SOPRADACH EPS 150 jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego (spienianego) formowanego w bloki, a następnie ciętego.

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH EPS 200

SOPRADACH EPS 200 jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego (spienianego) formowanego w bloki, a następnie ciętego.

WSPORNIKI TARASOWE

Wsporniki tarasowe do podtrzymywania płyt tarasowych wykonanych z drewna, betonu i kamienia.

WPUST DACHOWY DEPCO SEBS

DEPCO SEBS to systemowy wpust dachowy wykonany z aluminium z zakuwanym fabrycznie kołnierzem z papy termozgrzewalnej, przeznaczony do hydroizolacji bitumicznej.

Dostępny do wyczerpania zapasów. Zastępuje go wpust dachowy DRAINI BTM

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH HYDRO S

SOPRADACH HYDRO S jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego EPS o obniżonej nasiąkliwości (hydrofobowe), bezpośrednio formowane w kształt i wymiary gotowej płyty. Powierzchnie górna i dolna są ryflowane, co ułatwia odprowadzanie wody.

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH HYDRO

SOPRADACH HYDRO jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego EPS o obniżonej nasiąkliwości (hydrofobowe), bezpośrednio formowane w kształt i wymiary gotowej płyty. Powierzchnie górna i dolna są ryflowane, co ułatwia odprowadzanie wody.

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH EPS 100

SOPRADACH EPS 100 jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego (spienianego) formowanego w bloki, a następnie ciętego.

ŻYWICA TIKSOTROPOWA PMMA ALSAN® 770 TX

ALSAN® 770 TX jest szybkoschnącą tiksotropową elastyczną żywicą przeznaczoną do zabezpieczenia narożników, dylatacji oraz wywinięć kątowych na bazie żywic PMMA. Opakowanie: puszka metalowa - 10 kg.

ŻYWICA PMMA ALSAN® 770

ALSAN® 770 jest szybkoschnącą żywicą na bazie PMMA przeznaczoną do wykonania izolacji przeciwwodnej. Opakowanie: puszka metalowa - 10 kg i 25 kg.

ŻYWICA POLIURETANOWO-BITUMICZNA ALSAN® FLASHING JARDIN

ALSAN® FLASHING JARDIN to gotowa do użytku, jednoskładnikowa, wodoszczelna żywica poliuretanowo - bitumiczna. Opakowanie: metalowa puszka - 5 kg i 15 kg.

MEMBRANA SYNTETYCZNA TPO FLAGON EP/PV

FLAGON EP/PV jest membraną produkowaną ze zmodyfikowanych poliolefinów. Sygnalizująca, dekoracyjna wierzchnia warstwa to nie więcej niż 25% masy membrany.

MEMBRANA SYNTETYCZNA PVC FLAGON SV

FLAGON SV jest membraną produkowaną z plastyfikowanego PVC. Sygnalizująca, dekoracyjna wierzchnia warstwa to nie więcej niż 25% masy membrany.

PAPA PAROIZOLACYJNA MAMUT VAP ALU S4

MAMUT VAP ALU S4 jest papą paroizolacyjną zgrzewalną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PAROIZOLACYJNA SAMOPRZYLEPNA SOPRAVAP STICK ALU S16

SOPRAVAP STICK ALU S16 jest papą paroizolacyjną samoprzylepną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PAROIZOLACYJNA ELASTOVAP

ELASTOVAP jest papą paroizolacyjną zgrzewalną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRAFIX HP

SOPRAFIX HP jest papą podkładową, mocowaną mechanicznie i zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA SOPRASTICK

SOPRASTICK jest papą podkładową, zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE FIX S4

SOPRALENE FIX S4 jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE 250 S5 P

SOPRALENE 250 S5 P jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE FLAM 180

SOPRALENE FLAM 180 jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA ANTYKORZENNA SOPRANATURE AR

SOPRANATURE AR jest papą nawierzchniową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA ANTYKORZENNA SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W

SOPRALENE FLAM JARDIN S5 W jest papą nawierzchniową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA ANTYKORZENNA SOPRALENE FLAM JARDIN S5

SOPRALENE FLAM JARDIN S5 jest papą nawierzchniową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA ANTYKORZENNA SOPRALENE FLAM JARDIN

SOPRALENE FLAM JARDIN jest papą nawierzchniową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

WŁÓKNINA DYFUZYJNA SOPRAFILTRE DF

SOPRAFILTRE DF to membrana dachowa paroprzepuszczalna produkowana w technologii termobonding.

GEWŁÓKNINA SEPARACYJNA GEOTEXTILE 1000

GEOTEXTILE 1000 to geowłóknina z recyklingu o wysokiej gramaturze z rozproszonych włókien syntetycznych.

GEWŁÓKNINA SEPARACYJNA GEOTEXTILE 300

GEOTEXTILE 300 to geowłóknina produkowana z włókien poliestrowych nietkanych.

SADZONKI TUNDRA

Sadzonki TUNDRA, to sadzonki rochodnika (Sedum) w multiplatach (paletkach rozsadowych). Jedna sadzonka powinna mieć minimum 2-3 pędy.

MATA WEGETACYJNA TUNDRA MATA

Mata wegetacyjna TUNDRA MATA jest matą wegetacyjną z zazielenieniem ekstensywnym.

SUBSTRAT DACHOWY EKSTENSYWNY SOPRAFLOR E

SOPRAFLOR E to substrat ekstensywny na dachy zielone.

SUBSTRAT DACHOWY EKSTENSYWNY SOPRAFLOR PI

SOPRAFLOR PI to substrat ekstensywny na dachy zielone.

SUBSTRAT DACHOWY INTENSYWNY SOPRAFLOR I

SOPRAFLOR I to substrat intensywny na dachy zielone.

WŁÓKNINA FILTRACYJNA SOPRAFILTRE ECO

SOPRAFILTRE ECO to włóknina polipropylenowa z termicznie utwardzonych włókien ciągłych.

WŁÓKNINA FILTRACYJNA SOPRAFILTRE

SOPRAFILTRE to włóknina filtracyjna z włókien syntetycznych polipropylenowych łączonych przez igłowanie i zgrzewanie.

FOLIA DRENAŻOWA SOPRADRAIN PLAT FT

SOPRADRAIN PLAT FT to drenaż na dachy zielone jako warstwa magazynująca i odwodniająca wytłaczana z folii izolacyjnej z polietylenu wysokiej gęstości, dodatkowo zintegrowana z włókniną filtracyjną.

FOLIA DRENAŻOWA SOPRADRAIN PLAT F

SOPRADRAIN PLAT F to drenaż na dachy zielone jako warstwa magazynująca i odwodniająca, z wytłaczanej folii izolacyjnej i polietylenu wysokiej gęstości.

FOLIA DRENAŻOWA SOPRADRAIN PLAT T 700

SOPRADRAIN PLAT T 700 to folia izolacyjno-drenażowa wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowana z włókniną filtracyjną.

FOLIA DRENAŻOWA SOPRADRAIN PLAT T 400

SOPRADRAIN PLAT T 400 to folia izolacyjno-drenażowa wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowana z włókniną filtracyjną.

FOLIA DRENAŻOWA SOPRADRAIN PLAT T 250

SOPRADRAIN PLAT T 250 to folia izolacyjno-drenażowa wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowana z włókniną filtracyjną.

FOLIA DRENAŻOWA SOPRADRAIN PLAT T 150

SOPRADRAIN PLAT T 150 to folia izolacyjno-drenażowa wytłaczana z polietylenu o wysokiej gęstości, zintegrowana z włókniną filtracyjną.

FOLIA DRENAŻOWA SOPRADRAIN PLAT T 100

SOPRADRAIN PLAT T 100 to folia izolacyjno-drenażowa wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości, zintegrowana z włókniną filtracyjną.

MATA DRENAŻOWA SOPRADRAIN 60

SOPRADRAIN 60 to drenaż na dachy zielone jako warstwa magazynująca i odwodniająca, wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości o wysokim profilu.

MATA DRENAŻOWA SOPRADRAIN 40

SOPRADRAIN 40 to drenaż na dachy zielone o wysokim profilu jako warstwa magazynująca i odwodniająca, wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości.

MATA DRENAŻOWA SOPRADRAIN 25

Mata drenażowa SOPRADRAIN 25 to drenaż o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych na dachy zielone jako warstwa magazynująca i odwodniająca, wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE).

FOLIA DRENAŻOWA SOPRADRAIN 8

SOPRADRAIN 8 to folia izolacyjna profilowana wytłaczana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE).