Powrót

DACH ZIELONY RETENCYJNY

Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE wyprodukowana z higroskopijnej wełny skalnej, przeznaczona do retencji wody we wszystkich typach zielonych dachów ekstensywnych i intensywnych.

  • Efektywne wykorzystanie wody dla roślin i powietrza
  • Łatwy w transporcie i montażu
  • Możliwe zwiększanie ilości warstw dla zwiększenia parametrów
  • Średnio 10 razy lżejszy od substratu w stanie suchym
  • Średnio 2 razy większa retencja wody niż w substracie sięgająca do ok. 80%
  • Można stosować o każdej porze roku

Mata SOPRAFLOR RPE ma zastosowanie jako warstwa retencyjno-drenażowa poprawiająca parametry podłoża w ekstensywnych I intensywnych systemach zielonych dachów SOPRANATURE.

Dzięki znakomitej retencji i wodoprzepuszczalności działa jako bufor wodny. Odprowadza nadmiar wody deszczowej. Woda gromadzona w panelu daje niezawodną możliwość wegetacji roślin w okresach suszy.

W systemie ekstensywnym wełna mineralna jest dedykowana głównie jako podłoże dla mat wegetacyjnych.

W przypadku prowadzenia nasadzeń w systemie ekstensywnym i intensywnym wełna mineralna powinna zostać pokryta odpowiednią ilością susbstratu uwzględniającą potrzeby nasadzanych roślin.

Usunąć folię ochronną. Matę retencyjno-drenażową układasz ściśle jedną obok drugiego. Ewentualne szczeliny między elementami maty uzupełniamy klinami z wełny mineralnej. Przy układaniu maty nie używać kleju.

Po montażu maty SOPRAFLOR RPE należy ją obficie podlewać wodą w celu osiągnięcia pełnej retencji.

Nawodnioną matę  SOPRAFLOR RPE okrywamy matami wegetacyjnymi lub zasypujemy odpowiednią do zastosowanej roślinności warstwą substratu.

Podczas montażu należy stosować indywidualne środki ochrony:

  • Ochrona dróg oddechowych – zabezpieczenie przed emisją pyłu, należy nosić jednorazową maskę na twarz. Zalecany typ zgodny z EN 149 FFP1
  • Ochrona rąk – rękawiczki zapobiegające swędzeniu zgodnie z EN 388
  • Ochrona oczu - podczas pracy nosić okulary ochronne zgodnie z EN 166

Wełna skalna jest dostarczana na paletach o wym : 1,20 x 1,00 m lub luzem w paczce (6 szt. w paczce) o wym. 1,00 x 0,6 x 0,25m.

Opakowanie zbiorcze (paczka) - 6 szt. o wym 1,00 x 0,6 x 0,04 m / waga ok. 12kg / 3,6m2

Paleta - 10 paczek / 36m2 / 1,44m3 - waga ok. 130kg.

Ze względu na dużą higroskopijność produktu należy go przechowywać w miejscach suchych. W przypadku uszkodzenia folii ochronnej zabezpieczyć produkt przed działaniem wilgoci.

Nazwa SOPRAFLOR RPE
Wymiary (mm) 1000 x 1200, 1000 x 600 (±5)
Grubość (mm) 40 (±3)
Ściśliwość przy obciążeniu 2kPA (%) <7
Zawartość części organicznej (%) <3
Klasa reakcji na ogień A1
Nominalna zawartość wody – przy odpływie (%) 85
Wodoprzepuszczalność mod.Kf (mm min) 227
Gęstość objętościowa (w stanie suchym) (kg /m3) 80 (±10%)
Współczynnik przewodzenia ciepła (w stanie suchym) 0,035
Współczynnik przewodzenia ciepła (w stanie pełnej retencji) 0,606
Waga panelu w stanie suchym (kg/m2) 3,2
Retencja wody w panelu (na podstawie nominalnej zawartości wody przy odpływie) (l/m2) 34
Waga panelu w stanie mokrym (na podstawie nominalnej zawartości wody przy odpływie) (kg/m2) 37,2
Zdolność przepływu liniowego wody w spadku (lm-1s-1) 0st - 1,48
2st - 1,53
35st - 1,79
Czas schnięcia (% na tydzień) 35

Higiena, zdrowie i ochrona środowiska:

Mata retencyjno-drenażowa nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

MOJA WODA - druga odsłona programu dofinasowania instalacji do retencjonowania i wykorzystania wód opadowych.

Jesteś osobą fizyczną, będącą właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny?

Jesteś właścicielem nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego?*

Nie korzystałeś do tej pory z dofinansowania z Programu MOJA WODA?

Unikalna mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE i systemy dachów zielonych SOPRANATURE® dają Ci możliwość skorzystania z dotacji drugiej odsłony programu MOJA WODA.

W marcu 2021 r. ruszył nabór wniosków o dofinasowanie. Możesz uzyskać środki w formie dotacji, które pokryją aż do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia. Kwota przewidziana na jedno przedsięwzięcie wynosi do 5000 zł.

Biorąc udział w programie MOJA WODA i korzystając z produktów SOPREMA, przyczyniasz się do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie minimalizujesz odprowadzanie wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków.

Nie zwlekaj i nie puszczaj wody w kanał!

Więcej o programie i wniosku: http://nfosigw.gov.pl/moja-woda/

 *Z zastrzeżeniem, że budynek zostanie oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

 

Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB