Powrót

WŁÓKNINA FILTRACYJNA SOPRAFILTRE ECO

SOPRAFILTRE ECO to włóknina polipropylenowa z termicznie utwardzonych włókien ciągłych.

Wyrób geotekstylny funkcjonujący jako warstwa filtracyjna stosowana często w parze z drenażami do filtrowania wody z warstw wegetacyjnych.

Włóknina stosowana jest na dachach zielonych, tarasach, pod chodniki i drogi, a także jako warstwa separacyjna w miejscach gdzie może zachodzić przepływ wody, np. opaski żwirowe na dachach zielonych, tarasach lub wokół budynków.

Włókninę należy rozwinąć na oczyszczonym podłożu, tak aby można było ją położyć na równej powierzchni. Zakłady materiału względem kolejnej rozwijanej rolki powinny wynosić min. 10 cm. Materiał należy dociążyć przed położeniem warstwy dociskowej, np. wegetacyjnej, aby zapobiec podrywaniu przez wiatr.

Dokumenty do pobrania

banner prowadzący do katalogu sopremy

BUSINESS DEVELOPMENT

Doradztwo techniczne dla architekta, detale montażowe, dobór systemów, prezentacje dla architektów

kom. +48 609 662 270

Powrót