Wyszukaj produkt

IZOLACJA FUNDAMENTÓW – POWŁOKI HYDROIZOLACYJNE OD SOPREMA

JEDNOWARSTWOWA, BITUMICZNA, PAPOWA IZOLACJA ŁAW FUNDAMENTOWYCH I PODŁÓG NA GRUNCIE

Jednowarstwowy system izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z pap części podziemnych budynków ław fundamentowych, ścian i podłogi na gruncie.

JEDNOWARSTWOWA, BITUMICZNA, PAPOWA HYDROIZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH, JEDNOWARSTWOWA, BITUMICZNA HYDROIZOLACJA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ Z MEMBRANY COLPHENE BSW

Jednowarstwowy system izolacji wodochronnej z pap i membran COLPHENE BSW części podziemnych budynków płyty fundamentowej i ścian.

JEDNOWARSTWOWA, BITUMICZNA HYDROIZOLACJA PŁYTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z MEMBRANY COLPHENE BSW TRWALE ŁĄCZĄCEJ SIĘ Z BETONEM W SZALUNKU TRACONYM

Jednowarstwowy system izolacji wodochronnej z pap i membran COLPHENE BSW części podziemnych budynków płyty fundamentowej i ścian.

DWUWARSTWOWA, BITUMICZNA HYDROIZOLACJA PŁYTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

Wielowarstwowy system izolacji wodochronnej z pap części podziemnych budynków płyty fundamentowej i ścian

SOPREMA system izolacji fundamentów

 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW

 

Na trwałość i wytrzymałość budynku wpływa wiele czynników, ale jednym z najważniejszych jest poprawnie wykonana izolacja fundamentów. Papy bitumiczne były pierwszym produktem opracowanym przez założycieli firmy w roku 1908. Od tego czasu SOPREMA pozostaje liderem innowacyjności, jakości i wiodącą marką na rynkach światowych, oferując rozwiązania i systemy ochrony przed penetracją wód opadowych lub gruntowych, wilgoci i pary wodnej.

 

CZYM JEST IZOLACJA FUNDAMENTÓW?

 

Izolacja fundamentów to hydroizolacyjna powłoka, znajdująca się między ławą fundamentową a ścianą. Może być także umieszczona pomiędzy ścianami na parterze a fundamentem. Do poprawnego zaprojektowania izolacji fundamentów niezbędna jest znajomość warunków gruntowo-wodnych. Badanie to przede wszystkim pozwala ustalić, na jakim poziomie występuje zwierciadło wody gruntowej i jakie są jego wahania w różnych porach roku. Zadaniem izolacji fundamentów jest bowiem ochrona posadowienia przed podciąganiem wody z gruntu, która może być destrukcyjna nie tylko dla samych fundamentów, ale także dla całej konstrukcji budynku.

 

Nie zawsze zaizolowanie budynku po jego wybudowaniu jest możliwe. Wiele rodzajów konstrukcji na to nie pozwala, a nawet jeśli da się to zrobić, takie działania są bardzo kosztowne. Warto więc od początku, w trakcie budowy, zadbać o odpowiednią izolację fundamentów. Potrzeba do tego dobrej jakości produktów, które zabezpieczą budynek na lata. Gwarantowane cechy produktów SOPREMA powodują, że cały asortyment pap, bez względu na miejsce produkcji i stosowania, podlega 10-letniej gwarancji. Ten standard, wprowadzony przez firmę jako minimum dla produktów stosowanych globalnie, daje każdemu inwestorowi pewność utrzymania budynku w stanie niepogorszonym przez bardzo długi czas.

 

WŁAŚCIWA IZOLACJA FUNDAMENTÓW – CZYLI JAKA?

 

Jeśli fundamenty nie są w odpowiedni sposób zaizolowane, wilgoć i woda gruntowa będą do nich przenikać. Spowoduje to stałe zawilgocenie, a to może być brzemienne w skutkach nie tylko dla całej konstrukcji, ale także dla domowników, zmniejszając tym samym ich komfort przebywania w budynku.

 

Na skutek zamarzania wilgoci w sezonie zimowym, fundamenty szybko niszczeją i ulegają korozji. Słaba izolacja fundamentów powoduje również zmniejszenie izolacyjności termicznej. Ciepło znacznie szybciej ucieka przez podłogę, co powoduje znaczne wychłodzenie budynku i wzrost kosztów ogrzewania. Słaba izolacja prowadzi do powstania całego łańcucha negatywnych skutków i dodatkowych wydatków.

 

Problemem może być także podciąganie kapilarne wilgoci. Polega ono na tym, że mur budynku, do którego przedostaje się woda, zasysa wilgoć w górę. To niesie za sobą dalsze konsekwencje dla konstrukcji. W takim przypadku ściany będą nie tylko zagrzybione i zapleśniałe, ale także farba znajdująca się na ich powierzchni, może zacząć odpadać.

Wykończenie budynku w przypadku braku izolacji lub jej słabego wykonania, zupełnie mija się z celem. Dlatego izolacja fundamentów jest jednym z pierwszych i niezbędnych działań, wykonywanych na placu budowy.

 

JAK WYBRAĆ IZOLACJĘ FUNDAMENTÓW?

 

Izolacje fundamentów, w zależności od przeznaczenia, dzielą się na izolacje poziome i pionowe. Izolacja pozioma jest umieszczana między ławą a ścianą fundamentową, a także na styku ścian fundamentowych oraz zewnętrznych. Warto zaznaczyć, że izolacja pozioma powinna być bardzo dokładnie zespojona z izolacją podłogi na gruncie. Izolacja pionowa ma za zadanie chronić ściany przed wnikaniem wilgoci, wód opadowych oraz gruntowych. Umiejscawia się ją na powierzchni ścian fundamentowych.

 

Izolacja fundamentów pionowa, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, może być poprowadzona w jednym z trzech rodzajów hydroizolacji: lekkiej, średniej i ciężkiej. Czym się charakteryzują?

 

Lekka izolacja przeciwwilgociowa stosowana jest w przypadku gruntów przepuszczalnych – piasków i żwirów, gdy poziom wód gruntowych, znajduje się poniżej fundamentu – co najmniej metr od posadowienia budynku. Poziomą i pionową izolację lekką ław i ścian fundamentowych wykonuje się najczęściej z pap bitumicznych.

 

Średnia izolacja przeciwwodna – ta izolacja znajduje zastosowanie w przypadku wody opadowej, która przesącza się do ścian fundamentowych, mimo występowania wód gruntowych poniżej fundamentu. Tu jednak grunt rodzimy jest nieprzepuszczalny. Powoduje to zaleganie wody na dnie wykopu. Średnią izolację wykonuje się zazwyczaj z masy KMB lub papy cementowej.

 

Ciężka izolacja przeciwwodna stosowana jest w przypadku zabezpieczenia budowli przed wodą naporową – taką, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. Tu sprawdzą się doskonale papy termozgrzewalne, folie samoprzylepne lub masy KMB. Rozwiązania oferowane przez systemy izolacji fundamentów marki SOPREMA, charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną, niezbędną do izolacji w takich warunkach.

 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW A PODZIAŁ WYROBÓW

 

Jednym z kryteriów właściwego rozwiązania ochrony budynku jest technologia wznoszenia budynku. Istotne jest także to, czy po wybudowaniu ścian jest dostęp do ich strony zewnętrznej, czy nie. W związku z tym wyroby do izolacji wodochronnej fundamentów można podzielić na dwie grupy. Te układane po stronie zewnętrznej konstrukcji są skuteczne przy pozytywnym parciu wód gruntowych. Zapobiegają przed wnikaniem wód do wnętrza budynku i jednocześnie chronią samą konstrukcję przed wodą i substancjami agresywnymi.

 

Z kolei wyroby układane po stronie wewnętrznej konstrukcji są skuteczne przy negatywnym parciu wód gruntowych. Zapobiegają przed wnikaniem wód do wnętrza budynku jednak nie chronią samej konstrukcji przed wodą i substancjami agresywnymi. W odpowiedzi na te wyzwania dział badawczo-rozwojowy SOPREMA opracował produkty o nowatorskiej recepturze i unikalnych właściwościach fizykochemicznych: gamę membran bitumicznych COLPHENE BSW.

 

SYSTEMY IZOLACJI FUNDAMENTÓW COLPHENE BSW

 

Wśród membran bitumicznych COLPHENE BSW znajdują się rozwiązania do izolacji poziomej, pionowej i membrany ochronne. To produkty o doskonałych właściwościach hydroizolacyjnych, których idealna przyczepność do konstrukcji betonowej zapewnia poziom ochrony nieosiągalny dla tradycyjnych materiałów hydroizolacyjnych. Osiągnięto ją wykorzystując reakcję chemiczną pomiędzy posypką kwarcową i betonem, reakcję termiczną ciepła hydratacji betonu i docisk mechaniczny masy betonu.

 

Membrany COLPHENE BSW są przeznaczone do wykonywania izolacji wodochronnej od strony zewnętrznej konstrukcji w płaszczyźnie poziomej (pod płytą fundamentową) i pionowej (na ścianach) przed wykonaniem elementu konstrukcyjnego, który mają zabezpieczać, czyli w technologii preaplikowanej. Membrany zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwy i trwały montaż. Są przy tym niewrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak ujemne temperatury, wodę, lód, promieniowanie UV. Membrany COLPHENE BSW są w pełni kompatybilne chemicznie i montażowo z papami i żywicami ALSAN® firmy SOPREMA, co zapewnia kompleksowe rozwiązanie hydroizolacyjne w układach mieszanych.

 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW Z PRODUKTAMI SOPREMA

 

Zgodnie z filozofią firmy, budynek jest czymś więcej niż sumą użytych do jego konstrukcji produktów. Dlatego SOPREMA od ponad 110 lat dostarcza rozwiązań służących różnym aspektom ochrony budynków i budowli, które dotyczą hydroizolacji elementów budowli, paroszczelności, zabezpieczenia przed infiltracją powietrza, izolacji cieplnej i ochrony przed promieniowaniem UV. W ofercie SOPREMA znajdują się rozwiązania o najwyższej skuteczności, dostosowane do różnych rodzajów gruntu oraz warunków wodnych. Wszystkie + oferują najwyższy poziom izolacji i zabezpieczenia fundamentów oraz ścian przed skutkami wilgoci.

Jakie są funkcje izolacji fundamentów i ław fundamentowych?

Podstawowym celem izolacji fundamentów i ław fundamentowych jest ochrona konstrukcji przed wilgocią oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Izolacja zapobiega przenikaniu wody gruntowej do wnętrza budynku, chroniąc tym samym wszystkie materiały budowlane przed zawilgoceniem, a także zabezpieczając konstrukcję przed osiadaniem i ewentualnymi pęknięciami. Ponadto, dobrze wykonana izolacja pozwala na ograniczenie strat ciepła oraz uchronienie budynku przed przemarzaniem gruntu.

Jakie materiały stosować do izolacji fundamentów i ław fundamentowych?

Na rynku dostępne są różnorodne materiały do izolacji fundamentów i ław fundamentowych, a wybór odpowiednich zależy od indywidualnych potrzeb oraz rodzaju budynku. Do najbardziej popularnych materiałów izolacyjnych należą tzw. papy termozgrzewalne, które charakteryzują się wysoką paroprzepuszczalnością i szczelnością. Inne powszechnie stosowane materiały to folie, membrany czy też maty drenażowe. Wyboru odpowiedniego materiału dokonujemy na podstawie analizy warunków gruntowych oraz obciążenia wodami gruntowymi.

Jaka jest metoda stosowania izolacji?

Istnieje kilka podstawowych metod wykonania izolacji fundamentów i ław fundamentowych. Pierwsza z nich to izolacja pozioma, polegająca na umieszczeniu warstwy izolacyjnej na powierzchni ławy fundamentowej, przed jej zalaniem betonem. Druga metoda to izolacja pionowa, która polega na przymocowaniu warstw izolacyjnych do ścian fundamentowych lub do ich zewnętrznego obwodu. Warto również wspomnieć o metodzie tzw. izolacji połączonej, czyli stosowaniu zarówno izolacji poziomej, jak i pionowej, co gwarantuje skuteczną ochronę przed wilgocią.

Na jakiej głębokości powinna być wykonana izolacja?

Głębokość wykonania izolacji fundamentów zależy od warunków gruntowych oraz obciążenia wodami gruntowymi. W przypadku budynków na terenach o niskim poziomie wody gruntowej, izolację można wykonać na głębokości 0,5 metra poniżej poziomu terenu. Jeżeli natomiast woda gruntowa występuje na większej głębokości, izolację należy wykonać na co najmniej 3 metrach poniżej powierzchni gruntu.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB