Powrót

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA SKOŚNY, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS

Dach zielony ekstensywny TUNDRA SKOŚNY o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, samoprzylepna, na podłożu betonowym z termoizolacją EPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE 30.

Dach zielony ekstensywny TUNDRA SKOŚNY przeznaczony jest dla dachów zielonych o spadku do 25º. Proponowane rozwiązanie dla zielonych dachów spadzistych opiera się na macie wegetacyjnej TUNDRA MATA składającej się z łatwych do utrzymania różnych gatunków rozchodnika (Sedum). Klasyfikacja odporności ogniowej dachu zielonego TUNDRA SKOŚNY - Broof (t1).

System dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA SKOŚNY jest powierzchnią biologicznie czynną zapewniającą wegetację roślin i retencję wód opadowych zgodnie z definicją pojęcia "terenu biologicznie czynnego" zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 • Dach zielony ekstensywny TUNDRA SKOŚNY jest częścią systemów dachów zielonych SOPRANATURE®
 • Wierzchnia warstwa systemu jest zbudowana z maty wegetacyjnej TUNDRA MATA – gotowej roślinności o bardzo niskich wymaganiach pielęgnacyjnych, tak trudnych do wykonania na tego typu konstrukcjach
 • Budowa systemu eliminuje ryzyko osunięcia się warstw wegetacyjnych podczas intensywnych opadów deszczu

Zastosowanie systemu dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA SKOŚNY dla dachów zielonych spadzistych jest bardzo łatwe. Rośliny zielonego dachu TUNDRA SKOŚNY znajdują się w macie i nie trzeba ich specjalnie sadzić, a jedynie rozwinąć jak zielony dywan, tak jak w przypadku pozostałych systemów dachów zielonych ekstensywnych SOPREMA otrzymywanych z maty wegetacyjnej

Pielęgnacja dachu zielonego skośnego zbudowanego w systemie dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA SKOŚNY dotyczy przede wszystkim podlewania dachu zielonego – szczególnie podczas suszy – i usuwania nadmiaru chwastów. 

Formą zabezpieczenia dachu zielonego skośnego przed osunięciem jest wsypanie podczas montażu dachu zielonego TUNDRA SKOŚNY substratu SOPRAFLOR PI w specjalną geokratę – SOPRADRAIN GEO. Dla dodatkowego wzmocnienia, pod geokratę stosuje się siatkę SOPRADRAIN GEO S, które łączy się ze sobą za pomocą opasek zaciskowych. W ramach takiej konstrukcji dachu zielonego skośnego, pod warstwy zabezpieczające substrat przed osunięciem się należy zastosować drenaż SOPRADRAIN PLAT T 150 zintegrowany już z włókniną filtracyjną dla dachów zielonych SOPREMA.

Stanowiska nasłonecznione lub lekko zacienione
Waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 100 kg/m2
Waga minimalna systemu w stanie suchym 65 kg/m2
Grubość warstwy substratu 5 cm
Wysokość roślinności 10-15 cm
Nachylenie dachu od 5º (9%) do 25º (47%)
Maksymalna retencja wody ok. 30 l/m2

Układ warstw:

 1. Strop żelbetowy
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Papa paroizolacyjna MAMUT VAP
 4. Klej poliuretanowy EFIFOAM
 5. Termoizolacja SOPRADACH EPS 100
 6. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRALENE STICK 30
 7. Papa antykorzenna SOPRALENE FLAM JARDIN
 8. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 9. Mata drenażowa zintegrowana z włókniną filtracyjną SOPRADRAIN PLAT T 150
 10. Siatka geokompozytowa SOPRADRAIN GEO S
 11. Geokrata SOPRADRAIN GEO
 12. Substrat dachowy SOPRAFLOR PI
 13. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA
Powrót

Stowarzyszenia

Cci
Dachy zielone
PKB