SYSTEMY IZOLACJI MOSTÓW

JEDNOWARSTWOWY, BITUMICZNY SYSTEM HYDROIZOLACJI MOSTU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

Jednowarstwowy, grzany do podłoża system hydroizolacji bitumicznej na drogowych obiektach inżynierskich.