Powrót

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, SYNTETYCZNY, JEDNOWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ PIR

Dach zielony ekstensywny TUNDRA LIGHT o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna, jednowarstwowa, syntetyczna, na podłożu z blachy trapezowej z termoizolacją PIR. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE15, RE30.

Uwaga: w celu zwiększenia retencji wody dla systemu TUNDRA LIGHT można zastosować drenaż SOPRADRAIN PLAT F zamiast SOPRADRAIN 8.

Bardzo lekki, ekonomiczny dach zielony ekstensywny z rolki. Wyjątkowo łatwy w wykonaniu zielony dach. Doskonałe rozwiązanie dla dachu zielonego na duże powierzchnie i jako najprostsza forma powierzchni biologicznie czynnej na dachu. Klasyfikacja odporności ogniowej dachu zielonego TUNDRA LIGHT - Broof (t1).

System dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA LIGHT jest powierzchnią biologicznie czynną zapewniającą wegetację roślin i retencję wód opadowych zgodnie z definicją pojęcia "terenu biologicznie czynnego" zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 • Najlżejszy system dachu zielonego (40 kg/m2)
 • Brak konieczności stosowania warstwy substratu
 • Niemal całkowicie rozwinięty układ wegetacji ogranicza ryzyko uszkodzeń bez oczekiwania na pełne wyrośnięcie roślinności
 • Dobre rozwiązanie dla obiektów wielkopowierzchniowych z lekkimi dachami

Zastosowanie zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA LIGHT sprawdza się na powierzchniach o lekkiej konstrukcji ze względu na swoją niską wagę. Idealne rozwiązanie na powierzchnie magazynowe i produkcyjne o ekonomicznej i trwałej konstrukcji.

W momencie rozłożenia zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA LIGHT, ma on zaledwie około 3 cm i jest narażony bardziej niż pozostałe systemy dachów zielonych ekstensywnych SOPRANATURE® na wysuszanie i przemarzanie. Dlatego pielęgnacja dachu zielonego TUNDRA LIGHT w celu utrzymania go w dobrym stanie, wymaga, aby podlewać dach zielony, usuwać z niego chwasty i okresowo nawozić, aby dostarczyć niezbędnych składników odżywczych dla roślin dachu zielonego..

Ze względu na konstrukcję dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA LIGHT, nie wymaga on w trakcie montażu dachu zielonego stosowania dodatkowej warstwy substratu, a jedynie dwóch warstw specjalnej geowłókniny o wysokiej gramaturze 1000, przeznaczonej dla dachów zielonych SOPREMA. Warstwa ta pełni funkcję drenażową i kumulacyjną w dachach zielonych. W efekcie praktycznie cały dach zielony można rozwinąć z rolki.

Stanowiska nasłonecznione lub lekko zacienione
Waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 40 kg/m2
Waga minimalna systemu w stanie suchym 17 kg/m2
Grubość warstwy substratu 0 cm
Wysokość roślinności 10-15 cm
Nachylenie dachu 0-5º
Maksymalna retencja wody ok. 23 l/m2

Układ warstw:

 1. Blacha trapezowa
 2. Preparat gruntujący ELASTOCOL 600
 3. Papa paroizolacyjna SOPRAVAP STICK ALU KSD
 4. Termoizolacja PIR EFYOS BLUE A
 5. Membrana syntetyczna TPO FLAGON EP/PR
 6. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 7. Listwa separacyjna SOPRABOARD ECO 5
 8. Mata drenażowa SOPRADRAIN 8
 9. Mata chłonno-ochronna 2 x GEOTEXTILE 1000
 10. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA
 11. Klej kontaktowy FLEXOCOL TPO

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, SYNTETYCZNY, JEDNOWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ EPS, BROOF (T1):

 1. Blacha trapezowa
 2. Paroizolacja FOLIA PE
 3. Termoizolacja SOPRADACH® EPS 100
 4. Membrana syntetyczna TPO FLAGON EP/PR
 5. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 6. Drenaż SOPRADRAIN 8
 7. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 8. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, SYNTETYCZNY, JEDNOWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ WM, BROOF (T1), RE15, E30:

 1. Blacha trapezowa
 2. Paroizolacja FOLIA PE
 3. Termoizolacja WEŁNA MINERALNA
 4. Membrana syntetyczna TPO FLAGON EP/PR
 5. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 6. Drenaż SOPRADRAIN 8
 7. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 8. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, SYNTETYCZNY, JEDNOWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ EPS, BROOF (T1):

 1. Blacha trapezowa
 2. Paroizolacja FOLIA PE
 3. Termoizolacja SOPRADACH® EPS 100
 4. Warstwa separacyjna SOPRAVOILE 120
 5. Membrana syntetyczna PVC FLAGON SR
 6. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 7. Drenaż SOPRADRAIN 8
 8. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 9. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, SYNTETYCZNY, JEDNOWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ PIR, BROOF (T1):

 1. Blacha trapezowa
 2. Paroizolacja FOLIA PE
 3. Termoizolacja EFYOS BLUE A
 4. Membrana syntetyczna PVC FLAGON SR
 5. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 6. Drenaż SOPRADRAIN 8
 7. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 8. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, SYNTETYCZNY, JEDNOWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ WM, BROOF (T1), RE 15, RE 30:

 1. Blacha trapezowa
 2. Paroizolacja FOLIA PE
 3. Termoizolacja WEŁNA MINERALNA
 4. Membrana syntetyczna PVC FLAGON SR
 5. Geowłóknina separacyjna GEOTEXTILE 300
 6. Folia drenażowa SOPRADRAIN 8
 7. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 8. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA
Powrót

Stowarzyszenia

Cci
Dachy zielone
PKB