Powrót

MODUŁOWY DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA PACK, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS

Dach zielony ekstensywny TUNDRA PACK o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, samoprzylepna, na podłożu betonowym z termoizolacją EPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE 30.

Modułowy dach zielony ekstensywny z gotową ekstensywną formą zazielenienia. Przygotowywany jest w specjalnych skrzynkach z tworzywa sztucznego, tak aby jego aplikacja była szybka i wyjątkowo prosta. Klasyfikacja odporności ogniowej (tzw. NRO) dachu zielonego TUNDRA PACK - Broof (t1).

System modułowego dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA PACK jest powierzchnią biologicznie czynną zapewniającą wegetację roślin i retencję wód opadowych zgodnie z definicją pojęcia "terenu biologicznie czynnego" zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 • Najłatwiejszy w aplikacji system dachu zielonego
 • Niemal całkowicie rozwinięty układ wegetacji ogranicza ryzyko uszkodzeń bez oczekiwania na pełne wyrośnięcie roślinności
 • Możliwość aplikacji w trudno dostępnych miejscach bez użycia dźwigu

 • System modułowego zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA PACK jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które planują dach zielony i chcących zagospodarować zielenią swój własny dach. Może być to garaż, dom, altana itp.
 • System zielonego dachu TUNDRA PACK ze względu na swój modułowy charakter nie wymaga specjalistycznego sprzętu, np. dźwigu czy pompy do substratu
 • Dobre rozwiązanie na budynki mieszkalne i osiedla oraz na obiekty użyteczności publicznej

Zielony dach modułowy TUNDRA PACK podobnie jak inne systemy dachów zielonych ekstensywnych SOPREMA jest prosty w utrzymaniu. Zielony dach modułowy charakteryzuje się wysoką jakością i trwałością. Roślinność dachu zielonego modułowego jest już w dużym stopniu rozwinięta, a odpowiednio dobrany substrat i specjalnie zaprojektowana drenażowo-filtracyjna podstawka gwarantuje długoletnią trwałość systemu modułowego dachu ekstensywnego TUNDRA PACK.

Dzięki specjalnym skrzynkom z tworzywa sztucznego, w których przygotowany jest modułowy dachu zielony ekstensywny TUNDRA PACK, aplikacja i montaż dachu zielonego jest wyjątkowo szybki i bardzo prosty.

Stanowiska nasłonecznione lub lekko zacienione
Waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 48 kg/m2
Waga minimalna systemu w stanie suchym 10,4 kg/m2
Grubość warstwy substratu 6 cm
Wysokość roślinności 10-20 cm
Nachylenie dachu 0 – 15° (ok. 27%)
Maksymalna retencja wody ok. 25 l/m2

Układ warstw:

 1. Strop żelbetowy
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Papa paroizolacyjna MAMUT VAP
 4. Klej poliuretanowy EFIFOAM
 5. Termoizolacja SOPRADACH EPS 100
 6. Klin spadkowy ze styropianu SOPRADCH EPS 100
 7. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
 8. Papa antykorzenna SOPRALENE FLAM JARDIN
 9. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 10. Listwa separacyjna SOPRABOARD 12-8
 11. Modułowy dach zielony ekstensywny TUNDRA PACK
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB