Powrót

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ PIR

Dach zielony ekstensywny TUNDRA LIGHT o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna, syntetyczna, jednowarstwowa, na podłożu z blachy trapezowej z termoizolacją PIR. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE15, RE30.

Uwaga: w celu zwiększenia retencji wody dla systemu TUNDRA LIGHT można zastosować drenaż SOPRADRAIN PLAT F zamiast SOPRADRAIN 8.

Bardzo lekki, ekonomiczny dach zielony ekstensywny z rolki. Wyjątkowo łatwy w wykonaniu zielony dach. Doskonałe rozwiązanie dla dachu zielonego na duże powierzchnie i jako najprostsza forma powierzchni biologicznie czynnej na dachu. Klasyfikacja odporności ogniowej (tzw. NRO) dachu zielonego TUNDRA LIGHT - Broof (t1).

System dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA LIGHT jest powierzchnią biologicznie czynną zapewniającą wegetację roślin i retencję wód opadowych zgodnie z definicją pojęcia "terenu biologicznie czynnego" zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 • Najlżejszy system dachu zielonego (40 kg/m2)
 • Brak konieczności stosowania warstwy substratu
 • Niemal całkowicie rozwinięty układ wegetacji ogranicza ryzyko uszkodzeń bez oczekiwania na pełne wyrośnięcie roślinności
 • Dobre rozwiązanie dla obiektów wielkopowierzchniowych z lekkimi dachami

Zastosowanie zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA LIGHT sprawdza się na powierzchniach o lekkiej konstrukcji ze względu na swoją niską wagę. Dobre rozwiązanie na duże powierzchnie halowe. Idealne rozwiązanie na baseny, aquaparki i hale widowiskowe ze względu na lekką budowę i brak mocowania mechanicznego izolacji.

W momencie rozłożenia zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA LIGHT, ma on zaledwie około 3 cm i jest narażony bardziej niż pozostałe systemy dachów zielonych ekstensywnych SOPRANATURE® na wysuszanie i przemarzanie. Dlatego pielęgnacja dachu zielonego TUNDRA LIGHT w celu utrzymania go w dobrym stanie, wymaga, aby podlewać dach zielony, usuwać z niego chwasty i okresowo nawozić, aby dostarczyć niezbędnych składników odżywczych dla roślin dachu zielonego.

Ze względu na konstrukcję dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA LIGHT, nie wymaga on w trakcie montażu dachu zielonego stosowania dodatkowej warstwy substratu, a jedynie dwóch warstw specjalnej geowłókniny o wysokiej gramaturze 1000, przeznaczonej dla dachów zielonych SOPREMA. Warstwa ta pełni funkcję drenażową i kumulacyjną w dachach zielonych. W efekcie praktycznie cały dach zielony można rozwinąć z rolki.

Stanowiska nasłonecznione lub lekko zacienione
Waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 40 kg/m2
Waga minimalna systemu w stanie suchym 17 kg/m2
Grubość warstwy substratu 0 cm
Wysokość roślinności 10-15 cm
Nachylenie dachu 0-5º
Maksymalna retencja wody ok. 23 l/m2

Układ warstw:

 1. Blacha trapezowa
 2. Preparat gruntujący ELASTOCOL 600
 3. Papa paroizolacyjna SOPREMA VAPRO VAP
 4. Klej poliuretanowy EFIFOAM
 5. Termoizolacja PIR EFYOS BLUE A
 6. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
 7. Papa antykorzenna SOPRALENE FLAM JARDIN
 8. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 9. Listwa separacyjna SOPRABOARD ECO 5
 10. Mata drenażowa SOPRADRAIN 8
 11. Mata chłonno-ochronna 2 x GEOTEXTILE 1000
 12. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA
 13. Papa podkładowa mocowana mechanicznie SOPRAFIX HP

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ PIR, BROOF (T1):

 1. Blacha trapezowa
 2. Paroizolacja FOLIA PE
 3. Termoizolacja EFYOS BLUE A
 4. Papa podkładowa mocowana mechanicznie SOPRAFIX HP
 5. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 6. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 7. Drenaż SOPRADRAIN 8
 8. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 9. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ PIR, BROOF (T1):

 1. Preparat gruntujący ELASTOCOL 600
 2. Paroizolacja SOPREMA VAPRO VAP
 3. Klej do termoizolacji EFIFOAM
 4. Termoizolacja EFYOS BLUE A
 5. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
 6. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 7. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 8. Drenaż SOPRADRAIN 8
 9. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 10. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ EPS, BROOF (T1):

 1. Blacha trapezowa
 2. Paroizolacja FOLIA PE
 3. Termoizolacja SOPRADACH EPS 100
 4. Papa podkładowa mocowana mechanicznie SOPRAFIX HP
 5. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 6. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 7. Drenaż SOPRADRAIN 8
 8. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 9. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ WM, BROOF (T1), RE15, RE30:

 1. Blacha trapezowa
 2. Paroizolacja FOLIA PE
 3. Termoizolacja WEŁNA MINERALNA
 4. Papa podkładowa mocowana mechanicznie SOPRAFIX HP
 5. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 6. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 7. Drenaż SOPRADRAIN 8
 8. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 9. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA LIGHT, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, ZGRZEWALNY, NA BLASZE TRAPEZOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ WM, BROOF (T1), RE15, RE30:

 1. Blacha trapezowa
 2. Preparat gruntujący ELASTOCOL 600
 3. Paroizolacja SOPREMA VAPRO VAP
 4. Klej do termoizolacji EFIFOAM
 5. Termoizolacja WEŁNA MINERALNA
 6. Papa podkładowa SOPRALENE FLAM 30
 7. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 8. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 9. Drenaż SOPRADRAIN 8
 10. 2 x mata chłonno - ochronna GEOTEXTILE 1000
 11. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA
Powrót

Stowarzyszenia

Cci
Dachy zielone
PKB