Powrót

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA MATA, DWUWARSTWOWY, ODWRÓCONY, ZGRZEWANY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ XPS

Dach zielony ekstensywny TUNDRA MATA o odwróconym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, termozgrzewalna, na podłożu betonowym z termoizolacją XPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE30.

Dach zielony ekstensywny z rolki. Mata wegetacyjna zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA MATA składa się głównie z kilku gatunków rozchodnika (Sedum). Jest rozwiązaniem dla dachów zielonych ekstensywnych przystosowanym do funkcjonowania w trudnych i suchych warunkach, jakie na ogół panują na dachu. Klasyfikacja odporności ogniowej (tzw. NRO) dachu zielonego TUNDRA MATA - Broof (t1).

System dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA MATA jest powierzchnią biologicznie czynną zapewniającą wegetację roślin i retencję wód opadowych zgodnie z definicją pojęcia "terenu biologicznie czynnego" zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 • Największa odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz trwałość dzięki składowi maty wegetacyjnej TUNDRA MATA
 • Niemal całkowicie rozwinięty układ wegetacji ogranicza ryzyko uszkodzeń, bez oczekiwania na pełne wyrośnięcie roślinności
 • Zastosowanie w odwróconym układzie warstw: zmniejszenie warstw izolacyjnych

Ze względu na budowę dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA MATA, jest to doskonałe rozwiązanie dla dachów odwróconych narażonych na najtrudniejsze warunki atmosferyczne oraz na stropodachy budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Pielęgnacja dachu zielonego ekstensywnego z rolki jest dosyć prosta. Polega głównie na podlewaniu maty zielonego dachu TUNDRA MATA oraz usuwaniu chwastów.

Montaż dachu zielonego z rolki jest wyjątkowo prosty. Rośliny systemu zielonego dachu TUNDRA MATA znajdują się w rolce i nie trzeba ich specjalnie sadzić, a jedynie rozwinąć jak dywan.

Stanowiska nasłonecznione lub lekko zacienione
Waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 105 kg/m2
Waga minimalna systemu w stanie suchym 70 kg/m2
Grubość warstwy substratu 5 cm
Wysokość roślinności 10-20 cm
Nachylenie dachu 0-5º
Maksymalna retencja wody ok. 35 l/m2

Układ warstw:

 1. Strop żelbetowy ze spadkiem
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Papa podkładowa SOPRALENE FLAM 180
 4. Papa antykorzenna SOPRALENE FLAM JARDIN
 5. Termoizolacja XPS
 6. Warstwa dyfuzyjna SOPRAFILTRE DF
 7. Listwa separacyjna SOPRABOARD 12-8
 8. Mata drenażowa SOPRADRAIN PLAT F
 9. Warstwa filtracyjna SOPRAFILTRE
 10. Substrat dachowy SOPRAFLOR PI
 11. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA
 12. Klej poliuretanowy EFIFOAM
 13. Termoizolacja SOPRADACH EPS 100
 14. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA MATA, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ PIR, BROOF (T1), RE15, RE30:

 1. Strop żelbetowy
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Paroizolacja MAMUT VAP
 4. Termoizolacja EFYOS BLUE A
 5. Kliny spadkowe SOPRADACH® EPS 100
 6. Papa podkładowa mocowana mechanicznie SOPRAFIX HP
 7. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 8. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 9. Drenaż SOPRADRAIN PLAT F
 10. Włóknina filtracyjna SOPRAFILTRE
 11. Substrat SOPRAFLOR PI
 12. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA MATA, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ PIR, BROOF (T1), RE15, RE30:

 1. Strop żelbetowy
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Paroizolacja MAMUT VAP
 4. Klej do termoizolacji EFIFOAM
 5. Termoizolacja EFYOS BLUE A
 6. Klej do termoizolacji EFIFOAM
 7. Kliny spadkowe SOPRADACH® EPS 100
 8. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
 9. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 10. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 11. Drenaż SOPRADRAIN PLAT F
 12. Włóknina filtracyjna SOPRAFILTRE
 13. Substrat SOPRAFLOR PI
 14. Mata wegetacyjna TUNDRA MATA
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB