SYSTEMY IZOLACJI TARASÓW

TARAS, PŁYTY DREWNIANE/BETONOWE NA WSPORNIKACH, ODWRÓCONY, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, NA BETONIE Z TERMOZOLACJĄ XPS, BROOF (T1), REI20, RE30

Dwuwarstwowy, balastowy system hydroizolacji bitumicznej w układzie odwróconym, z termoizolacją z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) na podłożu betonowym.

TARAS, PŁYTY DREWNIANE/BETONOWE NA WSPORNIKACH, TRADYCYJNY, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS, BROOF (T1), REI20, RE30

Dwuwarstwowy, balastowy system hydroizolacji bitumicznej z termoizolacją z polistyrenu ekspandowanego (EPS), na podłożu betonowym z paroizolacją bitumiczną.