Miejskie wyspy ciepła to coraz większy problem, zwłaszcza w dużych miastach. Zjawisko to występuje w miejscach, gdzie temperatura powietrza jest wyższa niż w otaczających obszarach wiejskich. Jego przyczyną jest nagromadzenie się ciepła w budynkach, asfalcie i betonie, które pochłaniają promieniowanie słoneczne i oddają je do atmosfery. W efekcie powstaje lokalne podwyższenie temperatury, które może prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia ludzi oraz środowiska.

Wzrost temperatury w miastach znacznie wpływa na komfort życia mieszkańców, którzy muszą radzić sobie z nadmiernym ciepłem w swoich domach, co jest szczególnie uporczywe w najcieplejszych okresach. Miejskie wyspy ciepła wpływają w związku z tym na wzrost zużycia energii elektrycznej np. na klimatyzację, co przekłada się na większe emisje gazów cieplarnianych.

Przeciwdziałanie miejskim wyspom ciepła

Firma Soprema, specjalizująca się w systemach izolacji i hydroizolacji budynków, podejmuje różne działania, aby przeciwdziałać miejskim wyspom ciepła, wdrażając w życie nowoczesne technologie i ideę zrównoważonego rozwoju w swojej codziennej pracy. Nieustannie opracowujemy innowacyjne rozwiązania, które mają na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach, które staje się dziś coraz większym problemem na całym świecie.

Jednym z nich jest doskonała izolacja termiczna, która pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz budynków, niezależnie od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Wówczas miejskie wyspy ciepła mają mniejszy wpływ na mieszkańców i mogą oni dzięki temu korzystać z mniejszej ilości energii elektrycznej na chłodzenie pomieszczeń, co przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2. Domy i mieszkania latem pozostają przyjemnie chłodne, zimą natomiast – utrzymują ciepło wewnątrz.

Zielone sposoby na walkę ze zjawiskiem miejskich wysp ciepła

Jednym z rozwiązań proponowanych przez firmę Soprema w walce z miejskimi wyspami ciepła są również zielone dachy. Są to dachy pokryte różnorodną roślinnością, które mają zdolność pochłaniania promieniowania słonecznego i oddawania ciepła do atmosfery w postaci pary wodnej. Dzięki temu znacznie łagodzą one warunki termiczne panujące w dużych miastach oraz stres cieplny ich mieszkańców.

Co jednak istotne, zielone dachy nie tylko przyczyniają się do odczuwanego obniżenia temperatury powietrza na terenach miejskich, ale także wpływają na poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie bioróżnorodności. W związku z tym znacznie ograniczają zjawisko miejskich wysp cieplnych, jak również zmniejszają skutki nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, co jest szczególnie istotne w miejscach z dużym natężeniem ruchu samochodowego.

Ograniczenie miejskich wysp ciepła dzięki odnawialnym źródłom energii

W naszej firmie stawiamy również na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna. Oferujemy systemy dachowe pod panele fotowoltaiczne, które chronią izolację dachu. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie zużycia energii pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co ma pośredni wpływ na powstawanie miejskich wysp ciepła, jak również ograniczenie emisji CO2. Chętnie udzielimy więcej informacji na temat naszych możliwości, dlatego wszystkie zainteresowane współpracą osoby zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB