JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO NATURALNE

Polityka JBŚN Grupy SOPREMA opiera się na naszym zobowiązaniu w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Korporacyjnej i składa się z trzech głównych aspektów i związanych z każdym z nich priorytetów:


misja firmy Soprema

Te strategiczne aspekty: Najpierw ludzie, Gospodarka o zamkniętym obiegu i Budowanie jutra koncentrują się na zadowoleniu klientów oraz wykorzystaniu produktów i usług dostarczanych przez Grupę SOPREMA. Obejmują one również wizję przyszłości, której celem jest wyobrażenie i zaproponowanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego budownictwa.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) jest zagadnieniem, które przenika przez wszystkie te aspekty.

Polityka Grupy opiera się na zobowiązaniu do ochrony środowiska naturalnego, przestrzegania przepisów prawnych, spełnieniu zobowiązań w zakresie zgodności i innych wymogów, a także ciągłym doskonaleniu zintegrowanego systemu zarządzania "Jakość, Bezpieczeństwo, Środowisko Naturalne" (JBŚN).

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB