Zrównoważony rozwój to pojęcie, które zdobywa coraz większą popularność w dzisiejszym świecie. Nie bez powodu. Jest to bowiem proces, który polega na dążeniu do równoczesnego spełnienia potrzeb społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Jest to sposób zarządzania zasobami naturalnymi, który pozwala na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń, jednocześnie dbając o rozwój gospodarczy i poprawę jakości życia obecnych mieszkańców.

Definicja zrównoważonego rozwoju zakłada harmonijną współpracę pomiędzy człowiekiem a przyrodą oraz odpowiedzialne korzystanie z jej bogactw. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, gdy doświadczamy m.in. skutków ocieplenia klimatu i nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w obszarach miejskich. Dlatego też nasza firma dąży do wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w swojej codziennej działalności, aby przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Idea zrównoważonego rozwoju

Jak wspomnieliśmy, założeniem idei zrównoważonego rozwoju jest dążenie do równowagi pomiędzy potrzebami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi. Oznacza to, że firmy powinny prowadzić działalność w sposób, który nie szkodzi środowisku naturalnemu, jednocześnie dbając o rozwój gospodarczy i poprawę jakości życia społeczności lokalnych. W Soprema staramy się nieustannie rozwijać i udoskonalać nasze produkty, jak również metody ich wytwarzania, by były jak najmniej obciążające dla ekosystemu.

Nasza koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada również, że przedsiębiorstwa powinny angażować się w inicjatywy mające na celu ochronę środowiska, takie jak recykling czy promowanie odnawialnych źródeł energii. Dlatego też w produkcji naszych materiałów izolacyjnych oraz budowlanych staramy się wykorzystywać jak najwięcej surowców odnawialnych, pochodzących właśnie z recyklingu. Proponujemy naszym klientom również nowoczesne systemy montażu fotowoltaiki, które są nie tylko całkowicie bezpieczne dla hydroizolacji dachu, ale też umożliwiają prawidłową instalację paneli.

Zasady zrównoważonego rozwoju

W koncepcji zrównoważonego rozwoju, którą praktykujemy w firmie Soprema, można wyróżnić kilka podstawowych zasad. Po pierwsze, dążenie do równowagi pomiędzy potrzebami społecznymi, gospodarczymi i ekologicznymi. Po drugie, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych oraz dbanie o ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. Po trzecie, uwzględnianie aspektów społecznych i środowiskowych w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.

Co więcej, nie bez znaczenia pozostaje też dla nas współpraca między różnymi sektorami gospodarki oraz między przedsiębiorstwami a instytucjami publicznymi w celu realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ponadto staramy się edukować zarówno naszych klientów, jak i inne osoby zwyczajnie zainteresowane zasadami zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób mogą oni przyczynić się do ochrony środowiska, jednocześnie zwiększając swój własny komfort życia.

Dlaczego koncepcja zrównoważonego rozwoju jest dziś tak ważna?

W obliczu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, ubóstwo, zanieczyszczone powietrze i woda czy utrata bioróżnorodności, koncepcja zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej istotna. Firmy, takie jak nasza, które podążają za tą ideą, przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw pozwala na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, co przekłada się na długotrwały sukces biznesowy.

Co więcej, dzięki temu zapewniamy pomoc jednocześnie przyszłym, jak i dzisiejszym pokoleniom. Dbając o naszą planetę dziś, możemy przyczynić się do zachowania jej odpowiedniego stanu przez dłuższy czas, a przy tym podnieść własny komfort życia. Dzięki wdrażaniu w życie idei zrównoważonego rozwoju nie będziemy musieli dłużej martwić się o zanieczyszczone powietrze, powstawanie miejskich wysp ciepła czy nadmierną emisję CO2 do atmosfery.

Łączenie zrównoważonego rozwoju z produkcją najwyższej jakości izolacji i innych materiałów budowlanych

Nasza firma łączy koncepcję zrównoważonego rozwoju z produkcją wysokiej jakości izolacji i innych nowoczesnych materiałów budowlanych, których wytwarzanie nie obciąża zanadto środowiska. Działalność badawczo-rozwojowa pozwala nam na eliminowanie wykorzystania surowców kopalnych oraz zastępowanie ich tworzywami odnawialnymi lub materiałami pochodzącymi z recyklingu. Jest to niezwykle istotne, gdyż wiele nieodnawialnych surowców jest na wykończeniu, a ponadto umożliwia to ograniczenie produkcji odpadów, które również zagrażają całemu ekosystemowi.

W efekcie odpady z tworzyw sztucznych są zamieniane w najwyższej jakości izolację termiczną i hydroizolację, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Aby jednak zrównoważony rozwój w tym zakresie był możliwy, współpracujemy z nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi laboratoriami, które skrupulatnie badają każdy produkt przed wypuszczeniem go na rynek lub plac budowy. Dzięki temu mamy pewność, że spełni on wszystkie obowiązujące standardy i wymagania jakościowe.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju za pomocą zielonych rozwiązań

Recykling, odnawialne źródła energii i stosowanie odpowiedniego rodzaju izolacji budynków, które umożliwiają ograniczenie zużycia energii elektrycznej, to wciąż nie wszystkie elementy, które wchodzą w zakres naszych działań związanych z ideą zrównoważonego rozwoju. W ramach realizacji tej koncepcji podejmujemy również działania polegające na tworzeniu nowoczesnych zielonych dachów, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym.

Nasza oferta obejmuje kompleksowy system składający się m.in. z odpowiedniej izolacji, drenażu oraz przygotowania zróżnicowanej warstwy roślinnej. Ten element zrównoważonego rozwoju wprowadza naturę do mocno zabudowanych miejsc, takich jak centra dużych miast oraz wszystkich pozostałych obszarów, gdzie nie ma miejsca na parki czy inne tereny zielone. W ten sposób komfort życia mieszkańców ulega poprawie, ponieważ powietrze staje się czystsze, a temperatura – niższa nawet podczas najgorętszych miesięcy.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB