Powrót

DACH ZIELONY INTENSYWNY GREEN, DWUWARSTWOWY, ODWRÓCONY, ZGRZEWANY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ XPS

Dach zielony intensywny GREEN o odwróconym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, termozgrzewalna, na podłożu betonowym z termoizolacją XPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE 30.

Dach zielony intensywny GREEN- zielony dywan. Proste rozwiązanie dla dachów zielonych intensywnych w postaci trawnika, popularne w miejscach eksponowanych, np. na patio. Klasyfikacja odporności ogniowej (tzw. NRO) dachu zielonego GREEN - Broof (t1).

System dachu zielonego intensywnego GREEN jest powierzchnią biologicznie czynną zapewniającą wegetację roślin i retencję wód opadowych zgodnie z definicją pojęcia "terenu biologicznie czynnego" zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 • Dach zielony intensywny GREEN jest częścią systemów dachów zielonych SOPRANATURE®
 • Jednolity rodzaj zazielenienia dachu, składającego się z różnych gatunków traw, głównie gazonowych, o wysokiej odporności i estetyce, np. wiechlina, kostrzewa, czy życica
 • Duża retencja wody opadowej
 • Może być stosowany jako popularny trawnik użytkowy na dachu
 • Stosowany jako tzw. „dach odwrócony” - redukcja liczby warstw izolacji

 • Zastosowanie dachów zielonych intensywnych i stworzenie trawnika na dachu wiąże się z rozbudowaną strukturą dachu zielonego intensywnego GREEN i wysokimi wymaganiami pielęgnacyjnymi
 • Dobre rozwiązanie dla stropów nad garażem dla obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej

Pielęgnacja dachu zielonego intensywnego GREEN obejmuje niezbędne zabiegi w postaci koszenia trawnika dachu zielonego czy nawadniania dachu zielonego, zwłaszcza w okresie długotrwałej suszy. Jak każdy inny trawnik, trawnik systemu dachu zielonego intensywnego GREEN wymaga nawożenia wiosną po pierwszym koszeniu, a później trzy razy podczas sezonu wegetacyjnego. Dla poprawy jakości zieleni dachu zalecane jest też zamontowanie na stałe automatycznego systemu nawadniania dla dachu zielonego intensywnego GREEN.

Zakładanie trawnika użytkowego na dachu i utrzymanie trawnika na dachu to niełatwe zadanie. Dlatego konstrukcja dachu zielonego intensywnego GREEN opiera się na zastosowaniu specjalnego substratu SOPRAFLOR I dla systemów dachów zielonych intensywnych SOPRANATURE® o wysokim poziomie retencjonowania wody, wysokiej wodoprzepuszczalności oraz dużej pojemności powietrznej.

Stanowiska nasłonecznione lub lekko zacienione
Waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 300 kg/m2
Waga minimalna systemu w stanie suchym 180 kg/m2
Grubość warstwy substratu 23 cm pod trawnik z siewu, a 20 cm pod trawnik z rolki
Wysokość roślinności 5-30 cm
Nachylenie dachu 0-5º
Maksymalna retencja wody ok. 120/m2

Układ warstw:

 1. Strop żelbetowy ze spadkiem
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Papa podkładowa SOPRALENE FLAM 180
 4. Papa antykorzenna SOPRALENE FLAM JARDIN S5
 5. Termoizolacja XPS
 6. Warstwa dyfuzyjna SOPRAFILTRE DF
 7. Listwa separacyjna SOPRABOARD 25
 8. Mata drenażowa zintegrowana z włóknina filtracyjną SOPRADRAIN PLAT FT
 9. Substrat dachowy SOPRAFLOR I
 10. Dach zielony intensywny GREEN
 11. Klej poliuretanowy EFIFOAM (attyka)
 12. Termoizolacja SOPRADACH EPS 100
 13. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK

DACH ZIELONY INTENSYWNY GREEN, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, MOCOWANY MECHANICZNIE, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS, BROOF (T1), RE15, RE30:

 1. Strop żelbetowy
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Paroizolacja MAMUT VAP
 4. Termoizolacja SOPRADACH® EPS 200
 5. Kliny spadkowe SOPRADACH® EPS 200
 6. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRAFIX HP
 7. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 8. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 9. Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną SOPRADRAIN PLAT FT
 10. Substrat SOPRAFLOR I
 11. Trawa z rolki lub siewu

DACH ZIELONY INTENSYWNY GREEN, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS, BROOF (T1), RE15, RE30:

 1. Strop żelbetowy
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Paroizolacja MAMUT VAP
 4. Klej do termoizolacji EFIFOAM
 5. Termoizolacja SOPRADACH® EPS 200
 6. Kliny spadkowe SOPRADACH® EPS 200
 7. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
 8. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 9. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 10. Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną SOPRADRAIN PLAT FT
 11. Substrat SOPRAFLOR I
 12. Trawa z rolki lub siewu

DACH ZIELONY INTENSYWNY GREEN, BITUMICZNY, DWUWARSTWOWY, ODWRÓCONY, ZGRZEWANY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ XPS, BROOF (T1), RE15, RE30:

 1. Strop żelbetowy w spadku
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Papa podkładowa SOPRALENE FLAM 180
 4. Papa nawierzchniowa SOPRALENE FLAM JARDIN
 5. Termoizolacja XPS GIAS XPS 300 KLASA E
 6. Włóknina dyfuzyjna SOPRAFILTRE DF
 7. Drenaż zintegrowany z włókniną filtracyjną SOPRADRAIN PLAT FT
 8. Substrat SOPRAFLOR I
 9. Trawa z rolki lub siewu
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB