Powrót

WŁÓKNINA FILTRACYJNA SOPRAFILTRE

SOPRAFILTRE to włóknina filtracyjna z włókien syntetycznych polipropylenowych łączonych przez igłowanie i zgrzewanie.

Produkt nie zawiera składników stanowiących zagrożenie. Spełnia wymogi higieny, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Produkt geotekstylny funkcjonujący jako warstwa filtracyjna, stosowana często w parze z drenażami do filtrowania wody z warstw wegetacyjnych. Włóknina stosowana jest na dachach zielonych, tarasach, pod chodniki i drogi, a także jako warstwa separacyjna w miejscach, gdzie może zachodzić przepływ wody, np. opaski żwirowe na dachach zielonych, tarasach lub wokół budynków.

Włókninę należy rozwinąć na podłożu. Podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich ciał obcych, tak aby włókninę można było położyć na równej powierzchni. Zakłady materiału względem kolejnej rozwijanej rolki powinny wynosić min. 10 cm. Materiał należy dociążyć, aby zapobiec podrywaniu przez wiatr, przed położeniem warstwy dociskowej, np. wegetacyjnej.

Dokumenty do pobrania

banner prowadzący do katalogu sopremy

BUSINESS DEVELOPMENT

Doradztwo techniczne dla architekta, detale montażowe, dobór systemów, prezentacje dla architektów

kom. +48 609 662 270

Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB