Powrót

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY TUNDRA, DWUWARSTWOWY, SAMOPRZYLEPNY, NA BETONIE Z TERMOIZOLACJĄ EPS

Dach zielony ekstensywny TUNDRA o tradycyjnym układzie warstw, izolacja wodochronna bitumiczna, dwuwarstwowa, samoprzylepna, na podłożu betonowym z termoizolacją EPS. Klasyfikacje w zakresie reakcji odporności dachu na ogień: Broof (t1), RE 15, RE30.

Dach zielony ekstensywny otrzymywany z sadzonek. Sadzonki, które wchodzą w skład systemu zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA, to kompozycja podobnych do siebie gatunków rozchodnika (Sedum) należących do sukulentów – grupy roślin, które przystosowały się do życia w trudnych i suchych warunkach klimatycznych. Klasyfikacja odporności ogniowej (tzw. NRO) dachu zielonego TUNDRA - Broof (t1).

System dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA jest powierzchnią biologicznie czynną zapewniającą wegetację roślin i retencję wód opadowych zgodnie z definicją pojęcia "terenu biologicznie czynnego" zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.), przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

 • Dach zielony ekstensywny TUNDRA jest częścią systemów dachów zielonych SOPRANATURE®
 • Sadzonki zielonego dachu ekstensywnego TUNDRA charakteryzują się dużą zdolnością do regeneracji, świetnie rozrastają się horyzontalnie, szczelnie zakrywając powierzchnię dachu. W przypadku zielonego dachu zastosowanie tego rodzaju roślinności jest łatwe, a obciążenie dachu jedno z mniejszych
 • Dach zielony Tundra jest ekonomiczną formą zazielenienia dachu. Może być stosowany jako tzw. „dach odwrócony”, dzięki czemu można zredukować liczbę warstw izolacji dachu
 • Warstwy izolacji dachu zielonego TUNDRA są klejone bez mocowania mechanicznego i dziurawienia paroizolacji

Dach zielony ekstensywny TUNDRA jest rozwiązaniem ekonomicznym dla każdego, kto planuje wykonanie dachu zielonego. Zielony dach TUNDRA jest łatwy w utrzymaniu i wykonaniu oraz bardzo trwały. Ze względu na charakterystykę zielonego dachu ekstensywnego, jest to dobre rozwiązanie dla dachów odwróconych.oraz na duże obiekty handlowe i użyteczności publicznej.

Pielęgnacja ekstensywnego dachu zielonego TUNDRA jest dosyć prosta, dotyczy przede wszystkim podlewania roślinności zielonego dachu – szczególnie podczas suszy – i usuwania chwastów.
Rozwiązanie w postaci sadzonek dla dachów zielonych ekstensywnych wymaga około 2 lat oczekiwania, aż rośliny się rozrosną. W tym początkowym okresie warto nawozić rośliny nawozem na wiosnę, co pomoże im zregenerować się po zimie, zaadaptować do panujących warunków i przyspieszy wzrost.

Dostępne są 2 warianty zakładania tego typu roślinności w przypadku zielonych dachów ekstensywnych SOPRANATURE®:

 • w postaci sadzonek – system dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA
 • roślinność z rolki - system dachu zielonego ekstensywnego TUNDRA MATA, z możliwością uzyskania natychmiastowego efektu zazielenienia (zielony dach z rolki)

Stanowiska nasłonecznione lub lekko zacienione
Waga systemu w stanie maksymalnego nasiąknięcia wodą 125 kg/m2
Waga minimalna systemu w stanie suchym 75 kg/m2
Grubość warstwy substratu 8 cm
Wysokość roślinności 10-20 cm
Nachylenie dachu 0-5º
Maksymalna retencja wody ok. 50 l/m2

Układ warstw:

 1. Strop żelbetowy
 2. Preparat gruntujący SOPRADERE
 3. Papa paroizolacyjna MAMUT VAP
 4. Klej poliuretanowy EFIFOAM
 5. Termoizolacja SOPRADACH EPS 100
 6. Klej poliuretanowy EFIFOAM
 7. Klin spadkowy ze styropianu SOPRADACH EPS 100
 8. Papa podkładowa samoprzylepna SOPRASTICK
 9. Papa antykorzenna SOPRALENE FLAM JARDIN
 10. Geowłóknina GEOTEXTILE 300
 11. Listwa separacyjna SOPRABOARD 12-8
 12. Mata drenażowa SOPRADRAIN PLAT F
 13. Włóknina filtracyjna SOPRAFILTRE
 14. Substrat dachowy SOPRAFLOR E
 15. Dach zielony ekstensywny z sadzonek TUNDRA
Powrót