Izolacja termiczna - SopraXPS

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRAXPS® 700

SOPRAXPS® 700 jest sztywną płytą termoizolacyjną z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (XPS).

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRAXPS® 500

SOPRAXPS® 500 jest sztywną płytą termoizolacyjną z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (XPS).

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRAXPS® SL

SOPRAXPS®  SL jest sztywną płytą termoizolacyjną z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (XPS).

SOPRAXPS to nowoczesny materiał termoizolacyjny z polistyrenu ekstrudowanego o strukturze zamkniętokomórkowej, który zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i prawie zerową nasiąkliwość.

TRWAŁOŚĆ

Zarówno w renowacji, jak i przy nowych budowach bardzo ważne jest, aby użyte materiały były trwałe i zachowały swoje właściwości przez lata.

Pod względem trwałości właściwości SOPRAXPS wyprzedza inne materiały termoizolacyjne zachowując je bez zmian przez co najmniej 30 lat użytkowania. Trwała utrata grubości po 50 latach przy obciążeniu 13 ton równomiernie rozłożonym wynosi zaledwie 2%.

Budynki ocieplone SOPRAXPS są budynkami bardzo energooszczędnymi, ponieważ pozwalają na dużą oszczędność energii, zachowując maksymalny poziom komfortu wewnątrz zarówno latem jak i zimą. Dzięki wysokiej izolacyjności polistyrenu ekstrudowanego SOPRAXPS znacząco zmniejsza zużycie energii potrzebnej do klimatyzacji latem i ogrzewania zimą.

Polistyren ekstrudowany SOPRAXPS nie tylko pomaga zaoszczędzić energię i chronić środowisko, ale także pomaga chronić budynek przed zawilgoceniem i pękaniem innych materiałów poprzez zmniejszenie nagłych dobowych zmian temperatury i związanej z tym rozszerzalności cieplnej materiałów.

SopraXPS

XPS przy prawie zerowej absorpcji wody, przez bardzo długi czas zachowuje swoje właściwości termoizolacyjne. Oznacza to, że będzie w stanie izolować termicznie budynek a tym samym utrzymywać komfort cieplny przez cały okres użytkowania budynku bez konieczności wcześniejszej wymiany.

EKOLOGICZNOŚĆ

SOPRAXPS zawiera do 100% materiałów pochodzących z recyklingu i odzysku. Badania i rozwój Grupy Soprema wyznaczają drogę do nowej generacji bardziej przyjaznych dla środowiska produktów, zarówno pod względem ich produkcji, jak i końca ich użytkowania.

GWP – (z ang. Global Warming Potential), określa potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. GWP gazu mierzy wpływ, jaki emisja jednej tony tego gazu będzie miała na zmiany klimatyczne w okresie 100 lat w porównaniu z emisją jednej tony dwutlenku węgla (CO2). Im wyższy współczynnik GWP, tym więcej gazu przyczynia się do globalnego ocieplenia.

Nowa formuła SOPRAXPS zapewnia ponad 50% redukcję potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) w porównaniu ze średnią w branży XPS, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów produktu na niezmienionym poziomie.

soprema

Lokalizacja naszych zakładów produkcyjnych i recyklingowych pozwala na maksymalne odległości transportowe 600 km, co w konsekwencji przekłada się na redukcję emisji CO2.

Seria SOPRAXPS firmy Soprema to przykład gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju, gdzie technologia recyklingu i innowacyjne procesy produkcyjne, przy niskiej emisji CO2, pozwalają na produkcję trwałej i wysokowydajnej izolacji termicznej, przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej i ochrony budynku, a tym samym przyczyniając się do uczynienia ich bardziej odpornymi i trwałymi dzięki zastosowaniu materiału w 100% nadającego się do recyklingu pod koniec okresu użytkowania budynku.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Dzięki bardzo dobremu współczynnikami przewodzenia ciepła zmniejsza zapotrzebowanie budynku na energię – latem dzięki obniżeniu kosztów klimatyzacji – zimą dzięki obniżeniu kosztów ogrzewania.

Oszczędność energii przekłada się na zmniejszenie wpływu na środowisko, a także na naszą gospodarkę. W dzisiejszych czasach wyzwaniem jest zmniejszenie jego zużycia, dlatego ważne jest, aby ocenić różne możliwości oszczędzania energii. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów oszczędzania energii jest dobra izolacja termiczna.

sopraxps

Dzięki zerowej absorpcji wody przez długi czas zachowuje właściwości termoizolacyjne oraz mechaniczne. Oznacza to, że będzie w stanie izolować termicznie, a tym samym utrzymywać komfort mieszkania przez cały okres użytkowania budynku, unikając niepotrzebnego marnotrawstwa energii. Ale dodatkowo jego długa żywotność gwarantuje, że nie będzie konieczności jej wymiany na nową przez cały okres użytkowania budynku co przekłada się na oszczędności w produkcji, transporcie i utylizacji.

RECYKLING

Obecny proces produkcyjny SOPRAXPS jest prekursorem w nowej generacji bardziej ekologicznych produktów, zarówno pod względem dostaw, jak i wycofania z eksploatacji. Ponadto stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu zmniejsza ślad węglowy produktów budowlanych, jednocześnie zmniejszając naszą zależność od materiałów kopalnych.

sopraxps

Szklanki, talerze, tace na warzywa, mięso i ryby, pojemniki ochronne na żywność, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD i ogólnie opakowania ze styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego. Oto kilka przykładów przedmiotów z polistyrenu, które nadają się do recyklingu. Fakt, że materiał może być zanieczyszczony resztkami jedzenia, nie stanowi dla nas problemu.

Ze względu na brak świadomości konsumentów i fakt, że większość zakładów recyklingu nadal ich nie zbiera, polistyren, mimo że nadaje się do recyklingu, zwykle trafia do śmieci.
SOPREMA współpracuje z firmami, które dążą do recyklingu odpadów.

sopraxps

surowce wtórne

Surowce wtórne docierają do zakładu w postaci brykietów lub stopione, co ułatwia ich transport.

Materiały te są kruszone i przekształcane w małe plastikowe kulki za pośrednictwem naszej linii produkcyjnej przeznaczonej do recyklingu polistyrenu. Jest to proces wytłaczania, w którym otrzymuje się granulki polistyrenu z recyklingu.

Zakłady SOPRAXPS Grupy Soprema dążą do osiągnięcia zerowej ilości odpadów w procesie produkcyjnym. W ramach ekologicznej mentalności grupy proces produkcji ma na celu zminimalizowanie strat u źródła i efektywne ponowne wprowadzenie odpadów do cyklu produkcyjnego. Ponadto ekologia przemysłowa w formie wymiany i współpracy z różnymi partnerami zewnętrznymi promuje recykling i odzysk materiałów odpadowych.

ekologia, środowisko

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB