Wyszukaj produkt

Papa asfaltowa podkładowa

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA SOPRALENE STICK 30 DUO

Papa podkładowa samoprzylepna SOPRALENE STICK 30 DUO, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA ELASTOPHENE FLAM 25

ELASTOPHENE FLAM 25 jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA PYE G200 S4

PYE G200 S4 jest papą podkładową zgrzewalną i do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA PYE PV 200 S5

PYE PV 200 S5 TALKUM jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE FLAM 30

SOPRALENE FLAM 30 jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE FIX 200 S4 P

SOPRALENE FIX 200 S4 P jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE 200 S5 P

SOPRALENE 200 S5 P jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE 200 S4 P

SOPRALENE 200 S4 P jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE 200 S3 PF

SOPRALENE 200 S3 PF jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE 250 S5 P

SOPRALENE 250 S5 P jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE 250 S4 P

SOPRALENE 250 S4 P jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE FIX S4

SOPRALENE FIX S4 jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE FIX S3

SOPRALENE FIX S3 jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE S FLAM 180-40

SOPRALENE S FLAM 180-40 jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE FLAM S 180-35

SOPRALENE FLAM S 180-35 jest papą podkładową, zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA SOPRALENE STICK 30

SOPRALENE STICK 30 jest papą podkładową, samoprzylepną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE FLAM 180

SOPRALENE FLAM 180 jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA SOPRASTICK

SOPRASTICK jest papą podkładową, zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRAFIX HP

SOPRAFIX HP jest papą podkładową, mocowaną mechanicznie i zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT S5 P

MAMUT S5 P jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT G200 S4 PF

MAMUT G200 S4 PF jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT G200 S4

MAMUT G200 S4 jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT S4 PF

MAMUT S4 PF jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT S4 P

MAMUT S4 P jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT FIX S4

MAMUT FIX S4 jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT S3 PT

MAMUT S3 PT jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT S3 PF

MAMUT S3 PF jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA ELASTOPHENE FLAM 180-25

ELASTOPHENE FLAM 180-25 jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA RESISTO G200 S4 P

RESISTO G200 S4 P jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA RESISTO G200 S3 P

RESISTO G200 S3 P jest papą podkładową termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA RESISTO 200 S4 P

RESISTO 200 S4 P jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego i do zgrzewania całopowierzchniowego, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA RESISTO 200 S3 P

RESISTO 200 S3 P jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego i do zgrzewania całopowierzchniowego, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA RESISTO S4 P

RESISTO S4 P jest papą podkładową i paroizolacyjną, zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA RESISTO S3 P

RESISTO S3 P jest papą podkładową i paroizolacyjną, zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT S3 P SI

MAMUT S3 P SI jest papą podkładową i paroizolacyjną, termozgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA ELASTOPHENE FLAM S 25

ELASTOPHENE FLAM S 25 jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT FIX S3

MAMUT FIX S3 jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Papa asfaltowa podkładowa, jak sama nazwa wskazuje, to materiał układany bezpośrednio na podłożu i stanowiący podkład pod kolejne warstwy izolacyjne. Nowoczesne papy podkładowe są lekkie, elastyczne i łatwe w montażu, a przy tym bardzo trwałe i odporne na działanie zarówno niskiej jak i wysokiej temperatury. Papy podkładowe charakteryzują się zróżnicowanym składem, grubością, a także budową warstw. Ze względu na sposób montażu możemy natomiast podzielić je na papy podkładowe termozgrzewalne, samoprzylepne czy przeznaczone do mocowania mechanicznego.

Skład i budowa pap podkładowych marki SOPREMA

Produkowane przez SOPREMA papy podkładowe bazują na materiałach wysokiej jakości. Ich podstawowym składnikiem jest masa bitumiczna modyfikowana elastomerem SBS (styren-butadien-styren). Modyfikacja polimerem SBS, który wykazuje cechy podobne do kauczuku, pozytywnie wpływa na właściwości bitumu, podnosząc jego elastyczność w niskiej temperaturze, podwyższając temperaturę mięknienia, a także wydłużając żywotność papy. W efekcie papę podkładową można rozciągać bez obawy, że straci swój pierwotny kształt – rozciągliwość bitumu modyfikowanego elastomerem SBS to ponad 90 procent bez zerwania!

Poza bitumem w skład papy podkładowej wchodzi osnowa, czyli środkowa warstwa wzmacniająca, która może być wykonana z różnych materiałów: kompozytu, poliestru, tkaniny lub włókniny szklanej albo ich połączenia z folią aluminiową. Osnowa nadaje papie wytrzymałość mechaniczną i odporność na rozrywanie – najwyższą gwarantują nowoczesne osnowy z włóknin poliestrowych stosowane głównie w papach podkładowych termozgrzewalnych. Z kolei kompozyt włókien szklanych i poliestrowych doskonale sprawdza się w papach samoprzylepnych oraz do mocowania mechanicznego.

Warstwę wierzchnią i spodnią pap podkładowych termozgrzewalnych może stanowić warstwa piasku lub folii termotopliwej. Stosowanie folii termotopliwej w najwyższym stopniu upraszcza montaż do podłoża i połączenie z kolejnymi warstwami izolacyjnymi. Z kolei papy samoprzylepne od spodu pokryte są warstwą klejącą i usuwalną folią zabezpieczającą.

Zastosowanie papy podkładowej

Papa podkładowa jest przeznaczona w szczególności do wykonywania warstw izolacyjnych tarasów, balkonów czy na pokryciach dachów użytkowych, nieużytkowych lub zielonych. Część asortymentu poddana została badaniom na zgodność z normą EN 13696, co umożliwia zastosowanie ich do izolacji fundamentów. Ponieważ papa termozgrzewalna podkładowa nie jest zabezpieczona posypką gruboziarnistą decydującą o odporności na promieniowanie UV, nie może pełnić roli warstwy końcowej.

Jaką papę podkładową wybrać?

Papy podkładowe różnią się przede wszystkim metodą montażu, ale nie tylko. Niewielkie różnice dotyczą również składu i grubości papy. Wszystkie papy podkładowe dostępne w ofercie SOPREMA mogą być wykorzystywane w wielowarstwowych systemach hydroizolacji dachów, w tym pod uprawy roślinne i pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni.

Papy samoprzylepne oraz te do mocowania mechanicznego stosuje się głównie tam, gdzie liczy się prosty i bezpieczny montaż bez użycia ognia czy gorącego powietrza, a więc znajdą swoje zastosowanie głównie w układach tradycyjnych jako warstwy podkładowe układane bezpośrednio na izolacji termicznej. Zaletą pap termozgrzewalnych jest natomiast całopowierzchniowe przyleganie do podłoża, eliminujące możliwość migracji wody między warstwami.

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA