Powrót

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE FLAM 30

SOPRALENE FLAM 30 jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych. Wierzchnia i spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą.

SOPRALENE FLAM 30 jest papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, szczególnie na wełnie mineralnej oraz nieporowatych powierzchniach (betony wodoszczelne, płyty krzemianowe, włókno cementowe), w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Wymiary rolki 10,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 34 kg
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB