Powrót

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA SOPRALENE 250 S4 P

SOPRALENE 250 S4 P jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem, a spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą.

SOPRALENE 250 S4 P jest papą podkładową w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni i pod uprawy roślinne. Pierwszą warstwą w jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli – izolacja przeciwwilgociowa. Pierwszą warstwą jednowarstwowych i drugą w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych budowli – izolacja przeciwwodna.

Papę SOPRALENE 250 S4 P mocuje się spodnią lub wierzchnią stroną do podłoża lub do pierwszej warstwy hydroizolacji, zgrzewając ją na całej powierzchni za pomocą gorącego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana do użycia klejów bitumicznych na zimno lub gorącego bitumu.

Nazwa SOPRALENE 250 S4 P
Osnowa włóknina poliestrowa nietkana
Masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość 4,0 ± 0,2 mm
Strona wierzchnia piasek
Strona spodnia folia termotopliwa
Zakład podłużny 80 mm
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1200 ± 300 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek 950 ± 150 N/50 mm
Wydłużenie wzdłuż 50 ± 10 %
Wydłużenie w poprzek 50 ± 15 %
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) -25 ºC
Giętkość w niskiej temperaturze (MLV) -20 ºC
Wodoszczelność wodoszczelna przy 200 kPa
Reakcja na ogień E
Klasyfikacja ogniowa* Froof (t1)
* Właściwość jest określona jako Broof(t1) dla przekrycia dachowego z udziałem wymienionego wyrobu.
Zapis Froof(t1) wynika stąd, że dla samego wyrobu właściwość użytkowa nie może być określona bazując na normie PN-ENV 1187 (Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy) i PN-EN 13501-5 (Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy).
W kwestii stosownych raportów klasyfikacyjnych Broof(t1) reakcji na działanie ognia zewnętrznego przekryć dachowych należy skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.

Wymiary rolki 8,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 42 kg
Pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%.
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.
Powrót