Powrót

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT FIX S4

MAMUT FIX S4 jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych Wierzchnia strona pokryta jest folią termotopliwą a spodnia strona piaskiem.

MAMUT FIX S4 jest papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Wymiary rolki 8,0 x 1,0 m
Waga rolki 45 kg
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB