Powrót

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT G200 S4 PF

MAMUT G200 S4 PF jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi tkanina szklana. Wierzchnia i spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą.

MAMUT G200 S4 PF jest papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Wymiary rolki 8,0 x 1,0 m
Waga rolki 45 kg
Powrót