Powrót

PAPA PODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA MAMUT FIX S3

MAMUT FIX S3 jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych Wierzchnia strona pokryta jest folią termotopliwą a spodnia strona piaskiem.

MAMUT FIX S3 jest papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Wymiary rolki 10,0 x 1,0 m
Waga rolki 34,5 kg
Powrót