IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA FUNDAMENTÓW ORAZ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH MEMBRANAMI BITUMICZNYMI COLPHENE BSW

System izolacji fundamentów COLPHENE BSW

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU IZOLACJI FUNDAMENTÓW COLPHENE BSW

Wysokiej jakości system COLPHENE BSW preaplikowany do hydroizolacji ścian i fundamentów metodą „blind side” przed wylaniem betonu i hydroizolacji konstrukcji podziemnych.

COLPHENE BSW to zbrojona membrana bitumiczna preaplikowana, opracowana przez firmę SOPREMA do poziomych i pionowych izolacji zewnętrznych fundamentów metodą „blind side”, tj. przed wylaniem betonu. Membrana bitumiczna składa się z wybranej mieszanki wysokiej jakości bitumu modyfikowanego SBS, połączonego z osnową o bardzo dużej wytrzymałości oraz specjalnie opracowaną mieszanką na powierzchni górnej membrany.

ZALETY IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ FUNDAMENTÓW COLPHENE BSW

  • Eliminuje potrzebę stosowania dodatkowej warstwy betonu ochronnego na hydroizolacji w konstrukcji poziomej oraz płyty ochronnej hydroizolacji w konstrukcji pionowej
  • Znakomicie chroni przed przenikaniem wody w miejscach krytycznych
  • Odporny na działanie chemikaliów (chlorku, siarczanu o odczynie PH pomiędzy 2 a 10)
  • Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wylanego betonu konstrukcyjnego
  • Jest homogenicznym, w pełni szczelnym systemem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów na zakładach
  • Nieprzepuszczalny dla pary wodnej i gazów (metan)
  • Szybki i łatwy w montażu; nie są wymagane taśmy łączące poszczególne arkusze

 

Soprema Polska

Przyczepność zakładów – perfekcyjna przyczepność zakładów podłużnych dzięki specjalnemu, opatentowanemu przez SOPREMA systemowi samoprzylepno-zgrzewalnemu DUO SELVEDGE oraz pewne zakłady poprzeczne, termozgrzewalne, bez dodatkowych taśm.

 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW PRZED PRZENIKANIEM WODY

Zadaniem membran bitumicznych do izolacji poziomych i pionowych fundamentów oraz ścian fundamentowych jest zapewnienie trwałego i ciągłego związania membrany fundamentowej z wylanym betonem konstrukcyjnym w celu izolacji fundamentów przed przenikaniem wody oraz ochroną obwodową fundamentu od strony niedostępnej ("blind side" – izolacja od strony niedostępnej ściany, fundamentu). Eliminuje to niebezpieczeństwo przesiąkania wody przez nieszczelności betonu i przeciekania.

 

IZOLACJA FUNDAMENTÓW METODĄ "BLIND SIDE"

Skład membrany bitumicznej systemu do izolacji fundamentów COLPHENE BSW został opracowany za pomocą inżynierii chemicznej wykorzystującej energię egzotermiczną procesu wiązania betonu w celu stworzenia doskonałej mechanicznej i chemicznej siły wiązania membrany z wylanym betonem konstrukcyjnym, wprowadza on do branży budowlanej unikatowy, niedościgniony preaplikowany system hydroizolacji fundamentów "blind side".

Soprema Polska

Górna strona membrany fundamentowej to modyfikowany SBS bitum, pokryty piaskiem. Specjalnie opracowana masa bitumiczna staje się bardziej miękka w miarę tężenia betonu pod wpływem uwalnianego ciepła. Wpływa to na przyczepność membrany do betonu oraz poprzez pełną adhezję zapobiega przenikaniu wody lub jej przepływom w obrębie konstrukcji.

 

WODOSZCZELNOŚĆ FUNDAMENTÓW

COLPHENE BSW ma zastosowanie przy wysokim ciśnieniu hydrostatycznym. Membrany zostały opracowane tak, aby były wodoszczelne przy ciśnieniu słupa wody do 114 m, podczas gdy na tym poziomie zwykłe hydroizolacje wykazują już słabą odporność. COLPHENE BSW ma udowodnioną odporność na migrację wody w takich warunkach.

HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW ŻYWICĄ POLIURETANOWO-BITUMICZNĄ ALSAN® FLASHING

Przebicia przez płyty denne i ściany (np: słupy, rury, kotwy) stanowią obszary wysokiego ryzyka. Kluczowe jest, aby w tym obszarze zapewnić skuteczną i ciągłą izolację między membraną fundamentową a elementem konstrukcyjnym czy instalacyjnym. Do tego rodzaju zastosowań zalecana jest jednoskładnikowa żywica hydroizolacyjna ALSAN® FLASHING, na bazie poliuretanu i bitumu, odporna na promieniowanie UV. Jest to najistotniejszy składnik systemu gwarantujący kompletne i stałe uszczelnienie powłoki hydroizolacyjnej.

TRWAŁOŚĆ IZOLACJI FUNDAMENTÓW

Membrana bitumiczna COLPHENE BSW jest odporna na promieniowanie UV przez 60 dni bez skutku ubocznego dla skuteczności systemu hydroizolacyjnego fundamentów. Wysokie właściwości mechaniczne gwarantują wytrzymałość na ruch pieszy, przebicie i działanie czynników zewnętrznych.

 

ELEMENTY SYSTEMU IZOLACJI FUNDAMENTÓW COLPHENE BSW

Soprema Polska

Membrana COLPHENE BSW V (pionowa)

Membrana fundamentowa COLPHENE BSW V do izolacji pionowej fundamentów aplikowana jest bezpośrednio na przygotowane podłoże lub szalunki, zanim wylany zostanie beton. Górna powierzchnia pokryta jest specjalnie przygotowanym piaskiem krzemionkowym. Spodnia powierzchnia jest samoprzylepna, zabezpieczona usuwalną silikonową folią.

Soprema Polska

Membrana COLPHENE BSW H (pozioma)

Górna powierzchnia membrany fundamentowej COLPHENE BSW H do izolacji poziomej fundamentów pokryta jest specjalnie przygotowanym piaskiem krzemionkowym. Spodnia powierzchnia zabezpieczona jest folią termotopliwą. Nie wymaga gruntowania i dogrzania do podłoża.

Soprema Polska

Membrana ochronna COLPHENE BSW PROTECT'R

Górna powierzchnia membran fundamentowych COLPHENE BSW PROTECT'R do ochrony izolacji fundamentów pokryta jest specjalnie przygotowanym piaskiem krzemionkowym. Spodnia powierzchnia jest samoprzylepna, zabezpieczona usuwalną folią silikonową. Samoczynnie przykleja się do membrany COLPHENE BSW H, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie.

Soprema Polska

Żywica ALSAN® FLASHING

Żywica poliuretanowo-bitumiczna ALSAN® FLASHING do uszczelniania fundamentów wokół miejsc przebicia.

Ostatnio zmieniany piątek, 29 kwiecień 2022 09:02

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB