HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW METODĄ BLIND SIDE

Wysokiej jakości system preaplikowany do hydroizolacji ścian i fundamentów metodą „blind side” przed wylaniem betonu i hydroizolacji konstrukcji podziemnych dostępny dla klientów SOPREMA Polska.

COLPHENE BSW to zbrojona membrana bitumiczna preaplikowana, opracowana do poziomych i pionowych izolacji zewnętrznych metodą „blind side”, tj. przed wylaniem betonu.

Membrana składa się z wybranej mieszanki wysokiej jakości bitumu modyfikowanego SBS, połączonego z osnową o bardzo dużej wytrzymałości oraz specjalnie opracowaną mieszanką na powierzchni górnej membrany.                               

Zadaniem systemu jest zapewnienie trwałego i ciągłego związania membrany z wylanym betonem konstrukcyjnym w celu izolacji przed przenikaniem wody oraz ochroną obwodową fundamentu od strony niedostępnej ("blind side" – izolacja od strony niedostępnej ściany, fundamentu). Eliminuje to niebezpieczeństwo przesiąkania wody przez nieszczelności betonu i przeciekania.

Dowiedz się więcej:

Prezentacja COLPHENE BSW

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB