Powrót

MEMBRANA FUNDAMENTOWA COLPHENE BSW H

COLPHENE BSW H jest membraną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Wierzchnia strona jest pokryta piaskiem, a spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą. Nie wymaga gruntowania i dogrzania do podłoża.

  • COLPHENE BSW ma zastosowanie przy wysokim ciśnieniu hydrostatycznym. Membrany zostały opracowane tak, aby były wodoszczelne przy ciśnieniu słupa wody do 114 m, podczas gdy na tym poziomie zwykłe hydroizolacje wykazują już słabą odporność. COLPHENE BSW ma udowodnioną odporność na migrację wody w takich warunkach.
  • Membrana COLPHENE BSW H jest elementem składowym wysokiej jakości systemu preaplikowanego COLPHENE BSW do hydroizolacji ścian i fundamentów metodą „blind side” przed wylaniem betonu i hydroizolacji konstrukcji podziemnych.
  • Membrana COLPHENE jest odporna na promieniowanie UV przez 60 dni bez skutku ubocznego dla skuteczności systemu hydroizolacyjnego. Wysokie właściwości mechaniczne gwarantują wytrzymałość na ruch pieszy, przebicie i działanie czynników zewnętrznych.
  • Perfekcyjna przyczepność zakładów podłużnych dzięki specjalnemu systemowi samoprzylepno-zgrzewalnemu DUO SELVEDGE oraz pewne zakłady poprzeczne, termozgrzewalne, bez dodatkowych taśm

COLPHENE BSW H jest przeznaczona do wykonywania poziomych izolacji wodochronnych części podziemnych budowli.

COLPHENE BSW H rozkłada się luźno spodnią stroną do zaakceptowanego podłoża (beton lub zagęszczony piasek). Zakłady podłużne muszą mieć 100 mm, a zakłady poprzeczne minimum 150 mm. Zakłady są zgrzewalne. Krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne podłoża muszą być wzmocnione przez ułożenie paska membrany COLPHENE BSW H o szerokości 300 mm. Jest rekomendowane ułożenie membrany COLPHENE PROTECT`R na membranie COLPHENE BSW H przed wykonaniem zbrojenia i betonowana płyty fundamentowej.

Zakład w technologii DUO SELVEDGE - zakład podłużny jest wykonany jako samoprzylepny i zgrzewalny. Połowa szerokości zakładu jest pokryta samoprzylepnym bitumem zabezpieczonym folią ochronną, a druga połowa folią termotopliwą do zgrzewania palnikiem lub gorącym powietrzem

Nazwa: COLPHENE BSW H
Masa asfaltowa Bitum modyfikowany elastomerem SBS
Osnowa Włóknina poliestrowa nietkana
Grubość 3,5 mm (-5% ; +5%)
Strona wierzchnia Piasek
Strona spodnia Folia termotopliwa
Zakład (DUO SELVEDGE) 100 mm (50 mm samoprzylepny + 50 mm zgrzewalny

Wymiary rolki* 10,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 43 kg
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB