Powrót

MEMBRANA FUNDAMENTOWA COLPHENE BSW V

COLPHENE BSW V jest samoprzylepną membraną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Wierzchnia strona jest pokryta specjalnie zaprojektowanym piaskiem z dwutlenku krzemu, a spodnia strona pokryta jest usuwalną folią ochronną.

  • COLPHENE BSW V ma zastosowanie przy wysokim ciśnieniu hydrostatycznym. Membrany zostały opracowane tak, aby były wodoszczelne przy ciśnieniu słupa wody do 114 m, podczas gdy na tym poziomie zwykłe hydroizolacje wykazują już słabą odporność. COLPHENE BSW V ma udowodnioną odporność na migrację wody w takich warunkach.
  • Membrana COLPHENE BSW V jest elementem składowym wysokiej jakości systemu preaplikowanego COLPHENE BSW do hydroizolacji ścian i fundamentów metodą „blind side” przed wylaniem betonu i hydroizolacji konstrukcji podziemnych.
  • Membrana COLPHENE BSW jest odporna na promieniowanie UV przez 60 dni bez skutku ubocznego dla skuteczności systemu hydroizolacyjnego. Wysokie właściwości mechaniczne gwarantują wytrzymałość na ruch pieszy, przebicie i działanie czynników zewnętrznych.
  • Perfekcyjna przyczepność zakładów podłużnych dzięki specjalnemu systemowi samoprzylepno-zgrzewalnemu DUO SELVEDGE oraz pewne zakłady poprzeczne, termozgrzewalne, bez dodatkowych taśm

COLPHENE BSW V jest przeznaczona do wykonywania pionowych izolacji wodochronnych części podziemnych budowli

COLPHENE BSW V mocuje się spodnią stroną do zaakceptowanego podłoża, rozwijając i usuwając folię ochronną w maksymalnie 5 m długości pionowych odcinkach. Zakłady podłużne muszą mieć 100 mm, a zakłady poprzeczne minimum 150 mm. Membranę należy docisnąć wałkiem lub rolką na całej powierzchni do podłoża, żeby zapewnić dobrą przyczepność. Górna krawędź membrany musi być mocowana mechanicznie łącznikami mechanicznymi lub kołkami szybkiego montażu i talerzykami dociskowymi (podkładkami) o średnicy ok. 50 mm co ok. 300 mm.

Zakład w technologii DUO SELVEDGE - zakład podłużny jest wykonany jako samoprzylepny i zgrzewalny. Połowa szerokości zakładu jest pokryta samoprzylepnym bitumem zabezpieczonym folią ochronną, a druga połowa folią termotopliwą do zgrzewania palnikiem lub gorącym powietrzem

Nazwa: COLPHENE BSW V
Masa asfaltowa Bitum modyfikowany elastomerem SBS
Osnowa Kompozyt
Grubość 3,0 mm (-5% ; +5%)
Strona wierzchnia Specjalnie zaprojektowany piasek z dwutlenku krzemu
Strona spodnia Usuwalna folia ochronna
Zakład (DUO SELVEDGE) 100 mm (50 mm samoprzylepny + 50 mm zgrzewalny

Wymiary rolki* 10,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 35 kg
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.

Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB