COLPHENE BSW - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DLA FUNDAMENTÓW W OBSZARACH GĘSTEJ ZABUDOWY

System izolacji fundamentów COLPHENE BSW

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Wysokiej jakości system preaplikowany do hydroizolacji ścian i fundamentów metodą „blind side” przed wylaniem betonu i hydroizolacji konstrukcji podziemnych.

COLPHENE BSW to zbrojona membrana bitumiczna preaplikowana, opracowana do poziomych i pionowych izolacji zewnętrznych metodą „blind side”, tj. przed wylaniem betonu. Membrana składa się z wybranej mieszanki wysokiej jakości bitumu modyfikowanego SBS, połączonego z osnową o bardzo dużej wytrzymałości oraz specjalnie opracowaną mieszanką na powierzchni górnej membrany.

GŁÓWNE ZALETY

  • Eliminuje potrzebę stosowania dodatkowej warstwy betonu ochronnego na hydroizolacji w konstrukcji poziomej oraz płyty ochronnej hydroizolacji w konstrukcji pionowej
  • Znakomicie chroni przed przenikaniem wody w miejscach krytycznych
  • Odporny na działanie chemikaliów (chlorku, siarczanu o odczynie PH pomiędzy 2 a 10)
  • Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wylanego betonu konstrukcyjnego
  • Jest homogenicznym, w pełni szczelnym systemEM na zakładach
  • Nieprzepuszczalny dla pary wodnej i gazów (metan)
  • Szybki i łatwy w montażu; nie są wymagane taśmy łączące poszczególne arkusze

Przyczepność zakładów – perfekcyjna przyczepność zakładów podłużnych dzięki specjalnemu, opatentowanemu przez SOPREMA systemowi samoprzylepno-zgrzewalnemu DUO SELVEDGE oraz pewne zakłady poprzeczne, termozgrzewalne, bez dodatkowych taśm.

ZADANIA SYSTEMU COLPHENE BSW

Zadaniem systemu jest zapewnienie trwałego i ciągłego związania membrany z wylanym betonem konstrukcyjnym w celu izolacji przed przenikaniem wody oraz ochroną obwodową fundamentu od strony niedostępnej ("blind side" – izolacja od strony niedostępnej ściany, fundamentu). Eliminuje to niebezpieczeństwo przesiąkania wody przez nieszczelności betonu i przeciekania.

TECHNOLOGIA SYSTEMU COLPHENE BSW

Skład membrany systemu COLPHENE BSW został opracowany za pomocą inżynierii chemicznej wykorzystującej energię egzotermiczną procesu wiązania betonu w celu stworzenia doskonałej mechanicznej i chemicznej siły wiązania membrany z wylanym betonem konstrukcyjnym, wprowadza on do branży budowlanej unikatowy, niedościgniony preaplikowany system hydroizolacji "blind side".

Górna strona membrany to modyfikowany SBS bitum, pokryty piaskiem. Specjalnie opracowana masa bitumiczna staje się bardziej miękka w miarę tężenia betonu pod wpływem uwalnianego ciepła. Wpływa to na przyczepność membrany do betonu oraz poprzez pełną adhezję zapobiega przenikaniu wody lub jej przepływom w obrębie konstrukcji.

SZCZELNOŚĆ

COLPHENE BSW ma zastosowanie przy wysokim ciśnieniu hydrostatycznym. Membrany zostały opracowane tak, aby były wodoszczelne przy ciśnieniu słupa wody do 114 m, podczas gdy na tym poziomie zwykłe hydroizolacje wykazują już słabą odporność. COLPHENE BSW ma udowodnioną odporność na migrację wody w takich warunkach.

HYDROIZOLACJA

Przebicia przez płyty denne i ściany (np: słupy, rury, kotwy) stanowią obszary wysokiego ryzyka. Kluczowe jest, aby w tym obszarze zapewnić skuteczną i ciągłą izolację między membraną a elementem konstrukcyjnym czy instalacyjnym. Do tego rodzaju zastosowań zalecana jest jednoskładnikowa żywica hydroizolacyjna ALSAN® FLASHING, na bazie poliuretanu i bitumu, odporna na promieniowanie UV. Jest to najistotniejszy składnik systemu gwarantujący kompletne i stałe uszczelnienie powłoki hydroizolacyjnej.

TRWAŁOŚĆ

Membrana COLPHENE jest odporna na promieniowanie UV przez 60 dni bez skutku ubocznego dla skuteczności systemu hydroizolacyjnego. Wysokie właściwości mechaniczne gwarantują wytrzymałość na ruch pieszy, przebicie i działanie czynników zewnętrznych.

 

ELEMENTY SYSTEMU

Membrana COLPHENE BSW V (pionowa)

COLPHENE BSW V aplikowana jest bezpośrednio na przygotowane podłoże lub szalunki, zanim wylany zostanie beton. Górna powierzchnia pokryta jest specjalnie przygotowanym piaskiem krzemionkowym. Spodnia powierzchnia jest samoprzylepna, zabezpieczona usuwalną silikonową folią.

Membrana COLPHENE BSW H (pozioma)

Górna powierzchnia pokryta jest specjalnie przygotowanym piaskiem krzemionkowym. Spodnia powierzchnia zabezpieczona jest folią termotopliwą. Nie wymaga gruntowania i dogrzania do podłoża.

Membrana ochronna COLPHENE BSW PROTECT'R

Górna powierzchnia pokryta jest specjalnie przygotowanym pias- kiem krzemionkowym. Spodnia powierzchnia jest samoprzylepna, zabezpieczona usuwalną folią silikonową. Samoczynnie przykleja się do membrany COLPHENE BSW H, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie.

Żywica ALSAN® FLASHING

Płynna masa hydroizolacyjna poliuretanowo-bitumiczna. Do uszczelniania wokół miejsc przebicia

Ostatnio zmieniany czwartek, 23 sierpień 2018 12:58