Powrót

PAPA PAROIZOLACYJNA MAMUT VAP

MAMUT VAP jest papą paroizolacyjną zgrzewalną do podłoża, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina szklana. Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem, a spodnia strona folią termotopliwą.

MAMUT VAP jest papą paroizolacyjną w jednowarstwowych i wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne.

Wymiary rolki 10,0 x 1,0 m
Waga rolki 34,5 kg
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB