Powrót

PIANOKLEJ EFIFOAM

EFIFOAM jest gotowym do użycia, jednoskładnikowym klejem poliuretanowym dla czystego, efektywnego i trwałego klejenia płyt termoizolacyjnych w budownictwie, szczególnie w dachach płaskich i spadzistych.

 • Redukcja czasu pracy o około 30 %
 • Wysoka wydajność, aż do 15 m2 z jednego opakowania
 • Wysoka wstępna zdolność klejenia – także w niskich temperaturach
 • Oszczędność materiału podczas aplikacji
 • Można aplikować także na powierzchniach pionowych
 • Wyrównuje nierówności w podłożu
 • Oszczędność w kg/m2 powierzchni
 • Nie zawiera freonów z grupy HCFC
 • Odporny na procesy starzenia, pleśń, procesy gnicia
 • Odporny na działanie wody

EFIFOAM jest przeznaczony do klejenia materiałów termoizolacyjnych takich jak: płyty z wełny mineralnej, płyty z polistyrenu EPS (styropian), płyty z polistyrenu XPS (styrodur), płyt z PIR i PUR w zakresie powierzchni dachu, fasad, wypełnianiu pustych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi elementami termoizolacji.

Wszystkie spotykane na miejscu budowy podłoża takie jak:

 • Membrana bitumiczna pokryta łupkiem mineralnym
 • Pianka poliuretanowa
 • Stal
 • Blacha ocynkowana
 • Płyty włóknocementowe
 • Gazobeton
 • Sklejka
 • Twarde PVC
 • Kamień
 • Tynk
 • Podłoże drewniane
 • Farby na bazie dyspersji wodnej

Podłoża takie muszą być nośne, czyste, bez widocznych bąbli, oraz wolne od środków adhezyjnych takich jak: talk, tłuszcze, oleje, luźne powłoki z farb i inne. Można układać na powierzchnie lekko wilgotne, ale nie mokre z widocznym filmem wodnym, woda stojąca.

Elementy ze szlamów mineralnych oraz produktów zapobiegających podciekanie – takie produkty muszą zostać usunięte. Pęcherze na powierzchni membrany bitumicznej należy usunąć. EFIFOAM wykazuje brak szczepności do podłoży na bazie z: PE, PP, PTFE i silikonów. Zaleca się wykonać próbę szczepności oraz czy produkt, na który jest nakładany pianoklej EFIFOAM nie wykazuje przebarwień i innych oznak reakcji chemicznej.

od -5ºC do +35ºC (temperatura podłoża)

od +5°C do +25°C (temperatura opakowania, produktu) – optymalna +15 – +25°C.

W razie potrzeby opakowanie produktu powoli ogrzać lub schłodzić odpowiednio w ciepłej lub zimnej wodzie, by uzyskać optymalną temperaturę produktu. Siła klejąca: 0,5 kN/m2 dla 1 pasma kleju o średnicy 30 mm po rozprężeniu.

Przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć otaczające elementy przed zabrudzeniami z pianki. Przy silnym wietrze należy zwrócić szczególną uwagę by wiatr nie spowodował że materiał znajdzie się na elementach wrażliwych na dany preparat. Podczas wbudowywania produktu wewnątrz budynku należy zapewnić ciągły dopływ świeżego powietrza.

Opakowanie pianki EFIFOAM mocno dokręcić na pistolet aplikacyjny. Pistoletem skierowanym do dołu ok. 30 razy mocno potrząsnąć, by zawartość opakowania została poprawnie wymieszana oraz by zapewnić optymalne właściwości klejące i wykorzystać materiał w opakowaniu, w jak największym zakresie. Przy dłuższych przestojach prac, należy czynność powtórzyć, by zapewnić optymalne właściwości produktu.

Wymaga się nałożenia minimum 3 warkoczy produktu o średnicy co najmniej 30 mm na 1 m2 powierzchni. Ilość warkoczy kleju jest zależna od strefy wiatrowej, kategorii chropowatości terenu, powierzchni dachu, wysokości budynku oraz sklejanych ze sobą powierzchni. Zużycie na jeden warkocz wynosi około 17 ml/mb produktu.

Nazwa: EFIFOAM
Materiał Poliuretan jednokomponentowy (1K)
Konsystencja Pianoklej (nie zapadający się)
Czas zastygania* Pyłosuchość ok. 30 min dla średn. 30 mm warkocza
Maks. czas klejenia płyty termoizolacyjnej* 8 min. dla 30 mm warkocza
Możliwość obróbki, cięcia* ok 50 minut dla 30 mm warkocza
Możliwość pełnego obciążenia ok 12 h dla 30 mm warkocza
Przyrost wtórny (post-ekspansja) bardzo mała
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 W/(m*K)
Wytrzymałość na rozciąganie (EN1607) 0,06-0,09 MPa
Nasiąkliwość max 1% objętości
Wytrzymałość na ściskanie 0,04-0,05 MPa
Wytrzymałość na ścinanie (EN12090) 0,053 MPa
Odporność temperaturowa -40 °C do +90 °C
Klasa reakcji na ogień (DIN 4102) B1
* Mierzony w temperaturze + 23ºC i 50% wilgotności względnej;

Nazwa: EFIFOAM
Pakowanie Puszka 0,75 l, z końcówką do pistoletów
Przechowywanie Na równym podłożu, w pozycji pionowej by zapobiec zaklejeniu się zaworu rozpylacza, rozpoczęte opakowania szczelnie zamknąć, zużyć w możliwie najkrótszym czasie, chronić przed czynnikami atmosferycznymi. 12 miesięcy od czasu daty produkcji w oryginalnym opakowaniu.
Powrót

Stowarzyszenia

Cci
Dachy zielone
PKB