Powrót

PAPA FUNDAMENTOWA SOPRALENE FLAM 180

SOPRALENE FLAM 180 jest papą podkładową zgrzewalną, produkowaną z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi włóknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia i spodnia strona pokryta jest folią termotopliwą.

SOPRALENE FLAM 180 jest papą podkładową we wszystkich wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roślinne. Pierwszą warstwą w jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli – izolacja przeciwwilgociowa. Pierwszą i drugą w jednowarstwowych i wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli – izolacja przeciwwodna.

Nazwa SOPRALENE FLAM 180
Osnowa włóknina poliestrowa nietkana
Masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
Grubość 2,9 mm (± 5%)
Strona wierzchnia folia termotopliwa
Strona spodnia folia termotopliwa
Zakład podłużny 70 mm
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 800 ± 250 N/50 mm
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek 650 ± 250 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż 45 ± 15 %
Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek 45 ± 15 %
Giętkość w niskiej temperaturze (MDV) -20 ºC
Giętkość w niskiej temperaturze (MLV) -16ºC
Odporność na obciążenie statyczne (MLV) 20 kg
Odporność na uderzenie (MLV) 1000 mm
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 90 ºC
Reakcja na ogień E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego* Broof (t1)*
* Właściwość jest określona jako Broof(t1) dla przekrycia dachowego z udziałem wymienionego wyrobu dla systemów dachowych opisanych w „Raportach klasyfikacyjnych w zakresie oddziaływania ognia zewnętrznego”, opracowanych przez ITB o następujących numerach: 0658.2/18/Z00NZP, 1284.1/18/Z00NZP, 1284.2/18/Z00NZP, 1284.3/18/Z00NZP, 1284.4/18/Z00NZP, 1269/15/Z00NZP. W kwestii dostępności stosownych raportów klasyfikacyjnych należy skontaktować się z Działem Technicznym SOPREMA.

Wymiary rolki 10,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 35 kg
Pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folią
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB