GRUPA SOPREMA W LICZBACH – LIDER NA POZIOMIE GLOBALNYM

Grupa SOPREMA opublikowała główne dane dotyczące funkcjonowania firmy w 2020 roku w formie infografiki SOPREMA W LICZBACH. Firma zatrudnia ponad 9000 tyś. pracowników na całym świecie, a jej obrót skonsolidowany wyniósł 3,07 mld. euro.

SOPREMA liczby 2020

SOPREMA to firma, której podstawową działalnością jest projektowanie i produkcja materiałów hydroizolacyjnych do wszystkich typów budynków. Od ponad 100 lat oferujemy produkty i systemy hydroizolacyjne dla budownictwa dla profesjonalistów, ale także dla osób indywidualnych.


Doświadczenie, które zdobyliśmy w związku z produkcją materiałów do izolacji przeciwwodnych, pozwoliło nam na znaczne zróżnicowanie naszej oferty na przestrzeni lat. Jesteśmy teraz obecni na rynkach związanych z izolacją termiczną, dachami i pokryciami dachowymi, zielonymi dachami i ścianami, a także rozwiązaniami dostosowanymi do zastosowań w sektorze inżynierii lądowej.


Dziś proponujemy globalną ofertę i rozwiązania.


Nasza siła tkwi w naszej strukturze biznesowej złożonej z trzech podstawowych obszarów: doskonałość rozwiązań technicznych, zastosowanie naszych produktów oraz nasze doświadczenie w zakresie przegród zewnętrznych.


Jesteśmy obecnie jednym ze światowych liderów w dziedzinie hydroizolacji, ekspertów w dziedzinie pokryć dachowych i izolacji budynków. Dystrybucja produktów SOPREMA odbywa się na całym świecie za pośrednictwem naszych oddziałów sprzedaży oraz sieci dystrybucji.

DNA GRUPY, STRATEGIA I MODEL EKONOMICZNY


Historia firmy jest związana ze zmianami społecznymi oraz wynikającymi z nich konsekwencjami. Jako pionierska i odpowiedzialna firma z branży przemysłowej, SOPREMA zawsze rozwijała swoją ofertę tak, aby odzwierciedlała ona nowe trendy związane z ekologicznymi rozwiązaniami i systemami oraz biotechnologiami budowlanymi. W ten sposób z biegiem lat asortyment SOPREMA został rozszerzony o rozwiązania uwzględniające procesy zazieleniania, rozwiązania fotowoltaiczne do wytwarzania energii oraz produkcję i dostawę izolacji termicznych.


Od ponad 20 lat SOPREMA podejmuje wiele kroków w celu ograniczenia negatywnego wpływu jej produktów i działalności na środowisko naturalne w całym cyklu życia jej produktów, od budowy do rozbiórki z uwzględnieniem wszystkich aspektów dotyczących ich użytkowania.


Polityka SOPREMA w zakresie badań i rozwoju jest silnie ukierunkowana na zrównoważony rozwój i ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez wykorzystanie zasobów odnawialnych podczas produkcji i w obrębie naszych zakładów produkcyjnych oraz poprzez ciągłe wprowadzanie innowacji przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów zdrowotnych i bezpieczeństwa.


Solidne wartości wpisane w DNA Grupy to niewątpliwie nasz kapitał. Ale przede wszystkim zmuszają nas one do pełnej świadomości wyzwań społecznych, przed którymi teraz stoimy: niedobór i wyczerpywanie zasobów i surowców naturalnych; przyspieszenie globalnych zmian klimatycznych i gwałtowny spadek różnorodności biologicznej; oraz znalezienia dla nich właściwej odpowiedzi.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB