CERTYFIKAT ZŁOTY PŁATNIK 2017 PRZYZNANY SOPREMA POLSKA

SOPREMA Polska znalazła się w wąskiej grupie firm wyróżnionych certyfikatem ZŁOTY PŁATNIK 2017, przyznawanym corocznie przez Euler Hermes, lidera w zarządzaniu należnościami. Tylko 6% firm na rynku polskim spełnia warunki programu Złoty Płatnik. Certyfikatem posługują się firmy, które w roku 2017 wyróżniały się najwyższymi standardami płatniczymi.

Certyfikat ZŁOTY PŁATNIK 2017 oznacza, że SOPREMA Polska charakteryzuje się:

  • Wysokim Wskaźnikiem Moralności Płatniczej PMI* ≥ 80
  • Wysokim Ratingiem na poziomie CCC lub więcej
  • Brakiem aktywnych windykacji z końcem 2017 roku

*PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.

SOPREMA Group założona w 1908 roku jako firma rodzinna, specjalizuje się w produkcji systemów hydroizolacyjnych dla budownictwa i inżynierii lądowej, zatrudnia 7 187 pracowników w 59 zakładach produkcyjnych, posiada ponad 90 spółek zależnych i 4 000 dystrybutorów, a w 2017 roku jej obrót skonsolidowany wyniósł 2,63 mld. euro.

Więcej w tej kategorii: SOPREMA CHARYTATYWNIE »

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB