IZOLACJA AKUSTYCZNA DACHU I NIE TYLKO – Z ROZWIĄZANIAMI SOPREMA USŁYSZYSZ RÓŻNICĘ

Izolacja akustyczna jest istotnym elementem ochrony przed hałasem, którą regulują art. 112-120a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z ich brzmieniem, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie dopuszczalnym oraz zmniejszeniu poziomu hałasu do dopuszczalnego, gdy nie jest dotrzymany. Izolacja akustyczna dachu i innych części budynków z SOPREMA to rozwiązania m.in. dla tych, którzy pragną stworzyć cichy, ciepły i energooszczędny dom.

Rozwiązania poprawiające charakterystykę akustyczną dotyczą elementów budynków, budowli, maszyn i urządzeń oraz ciągów komunikacyjnych, oddziałujących w istotny sposób na środowisko człowieka. Zapewniają komfort, podnosząc dobrostan człowieka, jak również oddziałują korzystnie na środowisko naturalne. W tym zakresie Grupa SOPREMA oferuje kompletne i wysokiej jakości rozwiązania oraz systemy poprawiające charakterystykę akustyczną. Rozwiązania te - łączące właściwości termiczne i akustyczne - odnoszą się zarówno do materiałów, jak i systemów dla ścian działowych i posadzek, a także izolacja akustyczna dachu.

DLACZEGO KOMFORT AKUSTYCZNY JEST WAŻNY?

Zgodnie z zapisami normy PN-B-02151 rozróżnia się następujące rodzaje hałasu:

 • zewnętrzny powietrzny,
 • wewnętrzny powietrzny i uderzeniowy,
 • instalacyjny, powstający od wyposażenia technicznego budynku,
 • pogłosowy.

Ponieważ rozpiętość słuchu człowieka wynosi od 20 do 20 000 herców, możemy rozróżnić około 400 000 tonów. Jak wpływa na ludzi przebywanie w budynkach o słabej izolacji akustycznej? Trudności z koncentracją, brak prywatności, napięcia między sąsiadami, gorsza jakość snu to tylko niektóre ze skutków bycia narażonym na duży lub długotrwały hałas. Rozwiązaniem jest właściwa izolacja akustyczna – dachu, ścian działowych i posadzek. Dopiero kompleksowe podejście pozwoli uzyskać optymalny rezultat.

JAK DZIAŁA IZOLACJA AKUSTYCZNA?

Izolacja akustyczna – dachu i innych elementów budynku - sprowadza się do ograniczenia niepożądanego przenoszenia fal dźwiękowych. Fale te mogą być przenoszone przez przedmioty i materiały, takie jak meble, podłogi czy ściany, ale mogą też unosić się w powietrzu. Dlatego ważnym elementem izolacji akustycznej jest szczelność. Wszędzie tam, gdzie powietrze może przepływać przez szczeliny, może to zrobić także dźwięk. Panele akustyczne, pianka dźwiękochłonna i inne produkty do izolacji akustycznej tworzą barierę dla dźwięku, znacznie zmniejszając poziom przenoszonego hałasu – a nawet całkowicie go blokując. Jakie właściwości materiałów o tym decydują? Poziomy drgań modyfikuje m. in. gęstość materiału nośnego. Materiały o niskiej gęstości lub miękkie, takie jak gips lub wełna drzewna, szybciej tłumią wibracje. Materiały mogą być także dobrymi lub złymi przewodnikami dźwięków, w zależności od ich składu. Te porowate, jak celuloza i wełna mineralna lub szklana, mają bardzo wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku, przez co z powodzeniem znajdują zastosowanie w izolacjach akustycznych.

IZOLACJA AKUSTYCZNA DACHU TECSOUND® DECK

Izolacja dźwiękowa to aspekt, o który warto zadbać projektując dach. Po sfinalizowaniu projektu, rozwiązanie problemów wynikających z braku izolacji akustycznej stanie się dużo bardziej skomplikowane. Dlatego bardzo ważne jest uwzględnienie zastosowania materiałów dźwiękoszczelnych - takich jak oferowane przez SOPREMA systemy izolacji akustycznej i termicznej TECSOUND® DECK - jeszcze na tym etapie. Dach płaski TECSOUND® DECK zapewnia ochronę przed hałasem wywołanym drganiami maszyn czy przed źródłami hałasu typu deszcz, grad, wiatr, ale także tym spowodowanym ruchem powietrznym, kolejowym oraz miejskim. Jak uzyskać taki efekt?


Soprema Filharmonia Szczecińska Tecsound

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza - Szczecin, Polska. Projekt: Barozzi Veiga. SOPREMA dostarczyła system izolacji akustycznej TECSOUND® 100

Izolacją akustyczną dachu w optymalnej formie jest syntetyczna membrana dźwiękoszczelna TECSOUND®, połączenie wysokiej sprężystości i elastyczności wraz z dużą masą na m2, która nie pochłania wody i działa jak paroizolacja. Charakteryzuje się giętkością na zimno –20°C oraz klasą reakcji na ogień Bs 2d 0, a przy tym niewielką grubością i łatwością montażu. Dzięki możliwości zastosowania do każdego rodzaju podłoża, w szczególności do lekkich przekryć dachowych z blachą nośną trapezową oraz kompatybilności z każdym rodzajem izolacji termicznej i hydroizolacji, stanowi element każdego układu warstw razem z płytami PIR i membranami PVC/TPO lub papami bitumicznymi SOPREMA jako hydroizolacją, aby zwiększyć izolacyjność dachu od dźwięków powietrznych i czynników atmosferycznych. W celu maksymalizacji izolacyjności akustycznej przegrody membranę można również połączyć np. z warstwą wełny mineralnej, osiągając dzięki temu wysoki poziom izolacji hałasu z zewnątrz, jak też zmniejszenie drgań, co jest istotne np. w przypadku hal kongresowych, muzeów czy budynków usytuowanych w obszarach o dużym natężeniu ruchu. W zależności od przeznaczenia i wymagań obiektu, Grupa SOPREMA oferuje systemy dachowe o wysokiej wartości współczynnika izolacyjności akustycznej Rw w przedziale od 34 do 60 dB.

CISZA, KTÓRA NIE ZABIERA MIEJSCA, DZIĘKI ROZWIĄZANIOM SOPREMA

TECSOUND® gwarantuje doskonały poziom izolacji akustycznej, jednocześnie nie wpływając na grubość izolowanych powierzchni i nie wpływając znacząco na ciężar i pracochłonność wykonania przekrycia, co pozwala uzyskać wysokie wskaźniki izolacyjności przy minimalnych nakładach. TECSOUND® to m.in. izolacja akustyczna dachu od dźwięków powietrznych. Metalowym dachom zapewnia również tłumienie hałasu uderzeniowego, wytwarzanego przez czynniki atmosferyczne, jak deszcz lub grad. TECSOUND® to produkt dostępny w różnych gramaturach, również w wersji samoprzylepnej, w określonych rozmiarach, pasujących do m.in. blach trapezowych, płyt gipsowo-kartonowych lub w kombinacji z chłonnym filcem. Wszystkie produkty TECSOUND® są przy tym łatwe w aplikacji i nie wymagają specjalnych narzędzi. TECSOUND®SY, samoprzylepna membrana o szerokości równej płytom gipsowo-kartonowym, oznacza nie tylko szybszą aplikację, ale także mniej spoin. Wysoka elastyczność TECSOUND® sprawia, że produkt można łatwo dostosować do zakrzywionych powierzchni lub „trudnych” miejsc, takich jak narożniki lub połączenia. Co więcej, produkt nie chłonie wody ani nie rozwija pleśni, a właściwości TECSOUND® pozostają niezmienione wraz z upływem czasu.

Soprema izolacja akustyczna ATLANTIDA

Centrum Kultury Atlàntida - Osona, Hiszpania. Projekt: Josep Llinàs Carmona. SOPREMA dostarczyła system izolacji akustycznej TECSOUND® SY 70

Kolejnym rozwiązaniem przeznaczonym do ochrony przed hałasem powietrznym jest STICKSON® - samoprzylepna membrana bitumiczna do tłumienia płyt i części metalowych narażonych na wibracje, która wykazuje doskonałe właściwości tłumiące także w niskich temperaturach, rzędu -10°C. Produkt zapewnia wygłuszenie ścianek działowych na podłożu stalowym oraz izolację akustyczną stropów na podłożu stalowym i może być przycinany na dowolny, żądany wymiar. Wśród rozwiązań SOPREMA przeznaczonych do izolacji od hałasu powietrznego i uderzeniowego, znajduje się również SOPRAFOAM AGGLO. To porowaty materiał składający się z aglomerowanych, pochodzących z recyklingu, elastycznych pianek poliuretanowych o wysokiej gęstości (na bazie polieteru i poliestru). Aplikuje się go m.in. w celu tłumienia drgań i zwiększenia izolacji od hałasu powietrznego w dyskotekach, ale także np. w domowych studiach nagrań.

DWIE KORZYŚCI I SPOKÓJ NA LATA

Jednym z rozwiązań systemowych SOPREMA jest połączenie płyt TMS® z okładziną akustyczną VÉLAPHONE® CONFORT. Oprócz izolacji termicznej zapewnia się wówczas także ochronę przed hałasem powietrznym oraz uderzeniowym, spełniając równocześnie wymagania termiczne i akustyczne. To szczególnie istotne w przypadku ogrzewania podłogowego, z którym rozwiązanie jest kompatybilne, lub dla pomieszczeń znajdujących się nad elementami nieogrzewanymi. W trosce o komfort klientów SOPREMA poszła o krok dalej, oferując płytę TMS dB® - termoizolacyjną i akustyczną w jednym. Płyta została z jednej strony wykończona specjalną powłoką, dzięki czemu gotowa podłoga jest doskonale wygłuszona – zastosowanie płyt pozwala obniżyć wskaźnik poziomu hałasu uderzeniowego o 20, a powietrznego o 56 decybeli.

NATURALNA AKUSTYKA Z SOPREMA

Na komfort przebywania w pomieszczeniu wpływa także odpowiednia akustyka. SOPRAMINA B to lekka i elastyczna biała pianka melaminowa od SOPREMA, która poprawia akustykę pomieszczeń, gwarantując jednocześnie dobrą odporność ogniową. Produkt posiada otwartą strukturę komórkową o doskonałych właściwościach pochłaniania dźwięku i korekcji akustycznej - twarde i gładkie powierzchnie zwykle nie pochłaniają dostatecznie dźwięku. Kolejnym rozwiązaniem od SOPREMA, które poprawia akustykę wnętrza i tworzy naturalną, przytulną atmosferę, są żagle akustyczne, ścianki działowe, elementy ścienne czy też całopowierzchniowe okładziny ścienne i sufitowe z płyt FIBRO-KUSTIK. Są one wytwarzane z wełny drzewnej, czyli materiału neutralnego biologicznie i łączą swoją podstawową funkcję z możliwością kreatywnego wykorzystania wizualnego. Wykazując właściwości dźwiękochłonne αw do 0,85, znajdują zastosowanie w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych i użytku publicznego.


Soprema izolacja akustyczna sufito fibro kustik

Całopowierzchniowe okładziny ścienne i sufitowe z płyt FIBRO-KUSTIK są przykładem ekologicznych rozwiązań SOPREMA. Wytwarzane z wełny drzewnej - materiału neutralnego biologicznie - łączą swoją podstawową funkcję z możliwością kreatywnego wykorzystania wewnątrz budynku

Izolacja akustyczna dachu z SOPREMA zyskuje nowy, zielony wymiar. Przykładem izolacji w zgodzie z naturą są także systemy dachów zielonych SOPRANATURE®. Dachy zielone to jedno z nowoczesnych rozwiązań, przy projektowaniu którego uwzględnia się równocześnie zagadnienia architektoniczne, ekologiczne i techniczne. Dachy zielone oddziałują na środowisko, poprawiając mikroklimat i polepszając tym samym jakość życia – także w zakresie ochrony przed hałasem. Dachy zielone SOPRANATURE® tłumią hałas o co najmniej 8 dB lepiej niż dachy tradycyjne.

Na dźwięki wywołane opadami atmosferycznymi (deszcz, grad), uderzeniami wiatru, a także pracą konstrukcji dachu, najbardziej narażone są pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio pod dachem. Tłumienie docierającego z zewnątrz hałasu w dużej mierze zależy od właściwego rozwiązania konstrukcyjnego dachu i rodzaju jego pokrycia. W przypadku pap chodzi o jak największą masę, co przekłada się na zdolności tłumiące. Papy podkładowe i nawierzchniowe SOPRALENE 250 S5 znajdują zastosowanie zarówno dla dachów nieużytkowych, użytkowych, w tym dachów zielonych. Jednym ze sposobów zapewnienia dostatecznej izolacji akustycznej jest także zastosowanie przegród wielowarstwowych z rdzeniem z pianki PIR, które charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi oraz zapewniają bezpieczeństwo pożarowe.

NA OCHRONĘ PRZED HAŁASEM NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

Najlepiej pomyśleć o wygłuszeniu budynku jeszcze przed budową, aby zoptymalizować jego wydajność. Niemniej rozwiązania SOPREMA można z powodzeniem stosować także w przypadku tych istniejących. Taką możliwość dają płyty TMS dB®, które zamontowane np. pod panelami w istniejących domach czy mieszkaniach, pozwalają dodatkowo je docieplić i wygłuszyć. Kolejnym rozwiązaniem SOPREMA, dzięki któremu możliwa jest poprawa parametrów termicznych i akustycznych istniejących budynków, są m.in. płyty SIS REVE® SI AC z wykończeniem z płyt GK. Służą one nie tylko do ocieplania klatek schodowych, szybów windowych oraz pomieszczeń obiektów zabytkowych, o oryginalnej fasadzie w postaci np. kamienia, cegły czy bali drewnianych, których renowacja nie pozwala na ingerencję w jej wygląd. Płyty SIS REVE® SI AC zapewniają również właściwą izolacyjność akustyczną Rw przegrody.

SOPREMA od lat oferuje oryginalne, wydajne i zaawansowane technologicznie rozwiązania, które odpowiadają na wszystkie problemy budowlane. Systemy SOPREMA, nieustannie optymalizowane przez działy badawczo-rozwojowe w kierunku ekoprojektowania, wykazują dziś wyjątkową wydajność pod względem odporności, niezawodności i trwałości, a także ochrony przed hałasem.


Soprema izolacja La Seine musicale

La Seine musicale - Boulogne, Francja. Projekt: Jean de Gastines / Shigeru Ban. SOPREMA dostarczyła system izolacji akustycznej TECSOUND® S 100

ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ SOPREMA W ZAKRESIE IZOLACJI I KOREKCJI AKUSTYCZNEJ

BUDOWNICTWO KUBATUROWE

 • Izolacja akustyczna w ścianach pionowych z płyt gipsowo-kartonowych lub płyt gipsowo-kartonowych, a także z cegły ceramicznej, bloczków betonowych itp.,
 • Izolacja akustyczna stropów,
 • Izolacja akustyczna przed hałasem uderzeniowym i drganiami w podłogach parkietowych, drewnianych i pływających oraz pod jastrychami z zaprawy,
 • Izolacja akustyczna dachu od dźwięków powietrznych w dachach metalowych i drewnianych,
 • Izolacja akustyczna dachu od dźwięku padającego deszczu na dachach metalowych i drewnianych,
 • Izolacja akustyczna rur kanalizacyjnych, rynien i otworów wentylacyjnych,
 • Redukcja czasu pogłosu w maszynowni, salach kina domowego, otwartej przestrzeni, restauracji, bibliotece, głośnikach dźwiękochłonnych itp.

SEKTOR PRZEMYSŁOWY

 • Izolacja akustyczna od drgań stalowych lub aluminiowych płyt metalowych, do przechowywania silników, sprężarek, klimatyzatorów…
 • Izolacja akustyczna rur rynnowych,
 • Tłumienie drgań w samochodach, autobusach, ciągnikach i pociągach,
 • Izolacja akustyczna drzwi, skrzynki rolety itp.,
 • Pochłanianie dźwięku dla osłon przemysłowych, sprężarek, generatorów, silników elektrycznych, systemów grzewczych, wygłuszania samochodowego/kolejowego/lotniczego, obróbki obudów maszyn, ścian obudowy itp.

REFERENCJE - SYSTEMY AKUSTYCZNE DACHÓW PŁASKICH TECSOUND® DECK

 • Ferrari Land - Tarragona, Hiszpania
 • T1 Barcelona Airport - Hiszpania
 • Zaragoza Airport - Hiszpania
 • Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza - Szczecin, Polska
 • 02 Arena - Londyn, Wielka Brytania
 • Nile Corniche/St. Regis Cairo Hotel - Kair, Egipt
 • L’ Atlàntida, Performing Arts Center of Osona - Hiszpania
 • Fibes - Conference and Exhibition - Sewilla, Hiszpania
 • Hotel ILUNION Málaga - Hiszpania
 • Zakład produkcyjny Vicinay Cadenas – Sestao, Portugalia

Dodatkowych informacji na temat systemów izolacji dachów płaskich SOPREMA udziela:


Soprema Piotr Muszyński

Piotr Muszyński

Kierownik Działu Business Development

Rzeczoznawca PSDZ

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 609 662 270

Ostatnio zmieniany wtorek, 23 maj 2023 08:01

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB