USZCZELNIANIE I NAPRAWA DACHÓW PŁYNNYMI ŻYWICAMI ALSAN® PMMA

Soprema Polska Soprema Polska

SOPREMA Polska oferuje pełną gamę najwyższej jakości produktów hydroizolacyjnych zaprojektowanych specjalnie po to, żeby skutecznie przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi wody. Istotnym elementem współczesnych powłok hydroizolacyjnych, pełniących znacznie bardziej złożone funkcje niż w przeszłości, są dziś także walory estetyczne i mechaniczne.

Nowatorskie i tradycyjne płynne żywice ALSAN® w budownictwie

Płynne żywice polimerowe od lat zajmują trwałe miejsce w budownictwie, a ich szeroka gama zastosowań oraz własności pozwalające na dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika sprawiają, że stają się materiałem przyszłości.

Dla SOPREMA historia rozwoju płynnych izolacji zaczęła się od przejęcia niewielkiego, ale już wówczas bardzo innowacyjnego producenta - firmy Durgalith. Nowatorskie systemy – takie jak ALSAN® FLASHING, ALSAN® 400 oraz ALSAN® 500 na bazie poliuretanów jednokomponentowych - stały się kamieniami milowymi w dalszym rozwoju.

ALSAN® FLASHING do dziś pozostaje unikalnym produktem SOPREMA o utrwalonej pozycji na rynku, natomiast projekt izolacji poliuretanowych jednokomponentowych został zastąpiony przez projekt żywic PMMA.

Dla przeciętnego użytkownika wszystkie żywice dostępne na rynku mają podobne cechy. Zapewniają ciągłe, bezszwowe powłoki, a także pozwalają dopasować grubość hydroizolacji do warunków obiektu i zapewnić uszczelnienie trudno obrabialnych elementów. Dopiero gdy zagłębimy się w aspekty technologiczne, uniwersalności systemu i jego żywotności, a także w kwestie warunków pogodowych i szybkości wykonania prac, napotkamy dwie zasadnicze bariery w stosowaniu popularnych żywic poliuretanowych i epoksydowych:

 • temperaturę aplikacji,
 • wilgotność otoczenia.

Pojawi się wówczas pytanie, czy żywiczna powłoka cienkowarstwowa zachowa swoje parametry w warunkach obciążenia promieniowaniem UV, temperaturą, naprężeniami podłoża oraz obciążeniem ruchem.

Dlatego, nie kwestionując możliwości i celowości stosowania żywic tego typu jako hydroizolacji lub systemu naprawczego, warto porównać dwie wiodące technologie płynne w portfelu SOPREMA – ALSAN® FLASHING i ALSAN® 770 PMMA.

Unikalny system ALSAN® FLASHING do wykonywania obróbek i wykończeń

System ALSAN® FLASHING jest unikalnym systemem hydroizolacji przeznaczonym do wykonywania wszelkiego rodzaju obróbek narożnikowych oraz wykończeń w płaszczyźnie dachu, w miejscach trudno dostępnych, z ograniczeniem dostępu ognia lub przy łączeniu różnorodnych materiałów budowlanych. Dzięki polimeryzacji scala trwale tak odmienne materiały, jak twarde PVC i beton, papę i EPDM.

System ALSAN® FLASHING to masa jednoskładnikowa, gotowa do stosowania. Charakteryzuje się niewielką grubością izolacji (ok. 1,2 mm). Jest odporna na promieniowanie UV, zatem nie wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci obróbek blacharskich. Dzięki swoim parametrom fizykochemicznym nie wymaga również użycia podkładu gruntującego. Nadaje się do pokrywania innymi materiałami, jak łupek mineralny w kolorze papy, powłoka bitumiczna z wypełnieniem aluminiowym CURAL lub powłoka akrylowa barwna CURFER.

System ALSAN® FLASHING jest stosowany w miejscach, w których używanie płomienia palnika jest zabronione lub niebezpieczne, na przykład:

 • w otoczeniu produktów łatwopalnych,
 • przy profilach świetlika,
 • przy profilach okiennych, balkonowych z PVC,
 • przy membranach EPDM.

Zastosowania ALSAN® FLASHING:

 • na nowych i przeznaczonych do renowacji pokryciach dachowych z pap bitumicznych,
 • w podziemnych częściach budowli,
 • na tarasach, balkonach, pomiędzy różnymi podłożami wymagającymi połączenia ciągłą hydroizolacją,
 • na pokryciach wykonanych w technologii EPDM,
 • na dachach zielonych,
 • do renowacji rynien wewnętrznych, koryt, ścianek świetlików,
 • do izolacji przejść przez dachy, stropy i stropodachy żelbetowe, drewniane, z izolacją z papy bitumicznej,
 • do wykonania dylatacji między materiałami o różnej rozszerzalności,
 • do naprawy pokryć metalowych.

Soprema Polska

Fot.1 Zastosowanie ALSAN® FLASHING w szczególnych warunkach. Na zdjęciu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie uszczelnieniu podlegało ponad 3000 elementów wsporczych konstrukcji stalowej, przechodzących przez hydroizolację papową. Dodatkowym utrudnieniem było obciążenie elementów w postaci prefabrykatów betonowych oraz wykonywanie prac w warunkach jesiennych, przy panującej wysokiej wilgotności i zmiennych temperaturach.

Parametry decydujące o przewadze systemu ALSAN® FLASHING nad tańszymi produktami konkurencji:

 • parametry mechaniczne: wytrzymałość na rozciąganie 3,5+/- 1 MPa, podczas gdy popularny produkt konkurencyjny osiąga jedynie 1,96 MPa,
 • zakres temperatur aplikacji +5/+35 °C, podczas gdy temperatura stosowania produktu konkurencyjnego nie przekracza +25 °C,
 • zdolność wiązania między warstwami pozwalająca na zwłokę w wykonywaniu etapów robót od 2 godzin do 5 dni, a przy produkcie konkurencyjnym jedynie od 2 do 6 godzin,
 • doskonała adhezja warstw przy aplikacji w ww. okresie, gdy u konkurencji warstwy są słabo zespolone po 6 godzinach zwłoki w aplikacji,
 • odporność na promieniowanie UV, sprawdzona przez ponad 20 lat stosowania w różnych warunkach klimatycznych,
 • doskonałe własności tiksotropowe między 2 a 4 powiązane z lepkością 200+/-100 Po, gwarantują zachowanie należytego przylegania na powierzchniach pionowych i łatwość aplikacji dla dekarza,
 • zróżnicowane taśmy wzmacniające, o specjalnej konstrukcji, dostosowane do specyficznych zastosowań.

Renowacja dachu żywicami ALSAN® FLASHING

Renowacja dachu żywicami ALSAN® FLASHING wiąże się z zapewnieniem naprawdę minimalnych środków dla uzyskania trwałego efektu: sprawdzeniem wilgotności i wstępnym oczyszczeniem starego podłoża, nałożeniem w odpowiednim cyklu dwóch warstw żywicy i ewentualnie powłoki wykańczającej, barwnej lub łupkowej, zapewnieniem reżimu układania w stabilnych warunkach pogodowych. Tylko tyle i aż tyle, by uzyskać trwałą i żywotną powłokę.

Niestety, ani na czynnik ludzki, ani na warunki pogodowe nie mamy wpływu. Dlatego zastosowanie żywic aktywowanych katalitycznie, o gruntach dobranych do całego spektrum podłoży spotykanych w budownictwie, a równocześnie niewrażliwych na niskie temperatury, o reakcji możliwej do kontrolowania poprzez właściwe dozowanie katalizatora, pozwala na wydłużenie cyklu budowlanego do warunków skrajnie niesprzyjających żywicom:

 • niskie temperatury do -50 C,
 • nagłe załamania pogody i deszcze,
 • wilgotne, słabe i nienośne podłoża.

Na przykładzie żywicy ALSAN® 770 TX przeznaczonej do wykonywania podobnych prac, jak ALSAN® FLASHING, postaramy się przybliżyć spektrum zastosowań tego systemu.

ALSAN® 770 TX należy do rodziny żywic PMMA, a więc żywic dwukomponentowych, aktywowanych katalizatorem w postaci proszku. Jest produktem szybko utwardzalnym, odpornym na promieniowanie UV, zaprojektowanym specjalnie do obróbki detali i trudno dostępnych miejsc. Posiada Europejską Aprobatę Techniczną z oznakowaniem CE i jest certyfikowany przez Niemiecki Instytut Planowania Krajobrazu FLL pod względem własności antykorzennych.

W połączeniu z perforowaną włókniną ALSAN® VOILE P jest stosowany do łączenia elementów konstrukcji (np. dylatacji, połączeń różnorodnych materiałów, przepustów, w tym także elementów wystających, narożników, podstaw dachowych świetlików, klap dymowych itp.).

Zalety ALSAN® 770 TX

Szeroki zakres dodatków, takich jak preparaty gruntujące na różnego rodzaju podłoża:

 • beton nienasiąkliwy,
 • beton chłonny,
 • materiały drewnopochodne,
 • metale wszelkiego rodzaju, w tym tytan, cynk, miedź, stal nierdzewna,
 • zawilgocone podłoże na bazie cementu,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • membrany PVC i TPO stanowiące pokrycie dachu,
 • papy bitumiczne

oraz elementy uzupełniające, jak np. szpachlówki, kleje do obróbek, wkładki nośne sprawiają, że to produkt o szerokim potencjale zastosowań.

Dzięki temu, że może być układana na mokro (z włókniną systemową ALSAN® VOILE P o szerokości włókniny od 10 cm do 1 m lub bez) oraz dzięki możliwości regulacji czasu obróbki za pomocą ilości dawkowanego katalizatora, żywica ALSAN® 770 TX gwarantuje szybkość aplikacji - po ok. 1 h możliwy jest już ruch pieszy, a po 24 h powłoka jest całkowicie utwardzona i zastygnięta.

Soprema Polska

Fot. 2 Praktyczne: ALSAN® 770 TX i odpowiednie akcesoria uszczelniające dostępne w formie ZESTAWU USZCZELNIAJĄCEGO ALSAN® 770 TX PMMA!

Opis zastosowań ALSAN® 770 TX

System ALSAN® 770 TX wraz z systemową włókniną wzmacniającą ALSAN® VOILE P o szerokości 10-105 cm sprawdzi się zwłaszcza tam, gdzie wymagany jest bardzo szybki okres obróbki oraz wysoka odporność mechaniczna.

Miejsca zastosowań:

 • przy profilach świetlików zamiast obróbek tradycyjnych,
 • uszczelnienia przejść przez dachy, ściany i posadzki betonowe,
 • przy profilach okiennych i balkonowych z twardego PCV zamiast fartuchów EPDM i taśm butylowych,
 • w miejscu dylatacji,
 • w naprawach dachów z blach trapezowych i płyt warstwowych,
 • na powierzchniach pionowych dzięki własnościom tiksotropowym.

Po zastosowaniu odpowiedniego gruntu (preparatu sczepnego) możliwe jest:

 • trwałe połączenie różnych materiałów,
 • wykonanie gotowej powłoki w cyklu kilkugodzinnym,
 • zapewnienie oczekiwanej kolorystyki,
 • zapewnienie powłoki o odpowiedniej udarności oraz elastyczności.

System z powodzeniem zastępuje tradycyjne obróbki z blachy, papy bitumicznej, membrany PVC lub TPO.

Soprema Polska

Fot. 3 Wywinięcie kątowe systemu ALSAN® 770 TX wraz z włókniną systemową ALSAN® VOILE P (szerokość 10-105 cm) stosowaną w celu wzmocnienia wszelkich wywinięć kątowych, miejsc przebić oraz odpływów, miejsc dylatacji systemowych oraz naprawy pęknięć i rys w betonie.

Porównanie podstawowych atrybutów tego systemu wykazuje, że żywica PMMA, dzięki reakcji z katalizatorem, uniezależnia wykonawcę zarówno od niekorzystnej aury w postaci niskich temperatur, jak i od ryzyka zbyt szybkiej reakcji w warunkach upalnego lata. Od praktyki i właściwego dozowania katalizatora zależy zarówno komfort pracy, jak i możliwość wykonania złącza.

Dzięki szybkiemu uzyskiwaniu odporności na opady deszczu żywica już po 30 minutach pozwala uszczelnić trudny element w czasie rzeczywistym, podczas gdy poliuretan wymaga wiązania od 8 do 24 h, co w warunkach bardzo wysokich temperatur podnosi ryzyko sieciowania powłoki poliuretanowej lub wręcz wymusza zatrzymanie prac.

Z kolei szeroki zakres dopuszczalnych podłoży uniezależnia od konieczności doboru indywidualnego produktu, przez co w praktyce wszystkie możliwe warstwy można wykonać żywicą jednego rodzaju.

System grubowarstwowy ALSAN® 770 TX pozwala na skuteczne wykonanie:

 • obróbki różnych materiałów,
 • naprawy betonu, hydroizolacji i zabezpieczenia drewna,
 • warstwy hydroizolacyjnej i barwnej, użytkowej balkonu, tarasu i posadzki,
 • warstwy barwnej parkingu i rampy, odpornej na zużycie.

Walory estetyczne i renowacyjne systemu ALSAN® 770 TX sprawiają, że znika problem skutecznej naprawy i estetycznego wykończenia powierzchni płyty balkonowej. Nie jest konieczne zapewnienie hydroizolacji pod warstwą spadkową, gdyż system gwarantuje szczelność i co najmniej 10-letnią żywotność na powierzchni zewnętrznej.

Soprema Polska

Fot. 4. ALSAN® 770 TX w funkcji izolacji lądowiska dla helikopterów sanitarnych w Marigny we Francji.

.

Zalety systemu ALSAN® 770 TX i rodziny ALSAN® 770 w hydroizolacjach powłokowych:

 • standardowy czas wiązania: 15 – 18 min / 20 °C,
 • regulowany czas wiązania: 5 – 30 min / 20 °C,
 • zakres temperatur: od –5 do +35 °C,
 • zakres wilgotności: ≤ 99%,
 • aplikacja nawet do 15 minut przed opadem deszczu, bez ryzyka uszkodzenia powłoki,
 • łatwość przygotowania w małych porcjach,
 • brak przerwy technologicznej pomiędzy układaniem warstw (wykonanie na gotowo),
 • odporność na ścieranie do OS11,
 • odporność na produkty ropopochodne,
 • szerokie możliwości wykończenia płatkami dekoracyjnymi ALSAN® DECO, piaskami, powłokami gładkimi lub uszorstnionymi,
 • wysoka udarność,
 • zastosowanie do różnych warunków użytkowych.

Podsumowanie

Analiza aspektów technologiczno-eksploatacyjnych żywic ALSAN® FLASHING i ALSAN® 770 TX PMMA wskazuje, że w odpowiednich warunkach obie powłoki spełniają swoje funkcje bez zastrzeżeń. Niuanse tkwią we właściwym doborze spektrum zastosowań, co oznacza, że wprawny wykonawca może w sposób elastyczny oraz kosztowo porównywalny wykonać pożądany rodzaj izolacji bez względu na utrudnienia, rodzaj i parametry podłoża, warunki pogodowe czy porę roku.

Wprowadzenie ALSAN® 770 TX do oferty w istotny sposób wydłuża cykl stosowania szybkich hydroizolacji detali dachów i balkonów o okres od listopada do marca, a także w warunkach upalnej, zmiennej i burzowej pogody. Umożliwia wykonanie trwałych, estetycznych i atrakcyjnych użytkowo posadzek i powierzchni wewnątrz trudnych eksploatacyjnie czy wykonawczo pomieszczeń oraz przeprowadzenie remontów istotnych dla użytkownika miejsc z bardzo krótkim wyłączeniem z użytkowania. Daje także nieporównywalne z dotychczasowymi możliwości miejscowych napraw i renowacji dachów, balkonów i posadzek prostymi środkami i bez specjalistycznych narzędzi.

Stosowanie żywic na dużych powierzchniach wymaga wprawy i wysokiej organizacji robót, ale daje firmom wykonawczym przewagę czasu, jakości i trwałości nad innymi technologiami.

Ostatnio zmieniany piątek, 29 kwiecień 2022 09:18

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB