NOWOCZESNA FORMA RETENCJI WODY NA ZIELONYM DACHU SOPREMA

SOPREMA Polska wprowadziła do oferty matę retencyjno-drenażową SOPRAFLOR RPE, która umożliwa nowoczesną formę retencji wody na zielonych dachach.

Unikalne właściowości wełny mineralnej pozwoliły na osiągnięcie efektywności i niezawodności działania ekstensywnego zielonego dachu - dzięki użyciu znacznie lżejszego materiału i o mniejszej grubości niż dotychczas. Wełna mineralna - wykorzystana jako warstwa drenażowa - pozwoliła na stworzenie warunków do stabilnej wegetacji roślin, zapewnieniając jednocześnie minimalne obciążenie dachu.

Niezwykle wysoka wydajność wełny mineralnej została potwierdzona w wyniku testów i badań.

  • objętościowa wartość wody w macie retencyjno-drenażowej z wełny mineralnej, nie spada poniżej 15-20% - nawet w okresach długotrwałej suszy,
  • wielokrotne nawilżanie i osuszenie, czyli praca w cyklu mokro-sucho, nie wpływa na utratę zdolności ponownej retencji.

Jakie zastosowanie ma mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE z wełny mineralnej, będąc elementem układu w systemie dachu zielonego?

Zwykle jest stosowana jako:

  • warstwa retencyjna – zatrzymująca wodę,
  • warstwa drenażowa – której rolą jest przyjęcie nadmiaru wody,
  • podłoże do wzrostu roślin - woda utrzymywana w porach pomiędzy włóknami mineralnymi jest łatwo dostępna dla roślin.

Jakie korzyści daje mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE?

Dzięki swoim zaletom, tj. niskiej wadze i bardzo dużej pojemności wodnej:

  • może być z powodzeniem stosowana we wszystkich typach zielonych dachów (ekstensywnych i intensywnych),
  • poprzez zachowanie ciągłości warstw, zapewnia stałe, kapilarne przemieszczanie się wilgoci potrzebnej roślinom, co odpowiada naturalnym procesom w środowisku podłoża ogrodniczego,
  • dzięki połączeniu z folią drenażową SOPRADRAIN PLAT F lub drenażem o zwiększonej retencji wody, np. SOPRADRAIN 40 czy SOPRADRAIN 60, można dodatkowo zwiększyć poziom gromadzenia wody, a z pewnością usprawnić szybkość oraz wielkość odprowadzenia jej nadmiaru,
  • w systemach ekstensywnych, ze względu na znikome wymagania roślin, może stanowić jednowarstwowy element podłoża, skupiający się głównie na retencji i stworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju systemu korzeniowego,
  • jest bardzo łatwa w obróbce, przez co umożliwia tworzenie z niej różnych kształtów i elementów architektury krajobrazu, urozmaiconych pod względem wysokości.

Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE to kolejny krok firmy SOPREMA w kierunku promowania nowoczesnych, spełniających wiele funkcji rozwiązań, które w rezultacie prowadzą do optymalizacji projektowania i rozwiązywania kluczowych problemów, związanych z zagospdarowaniem wód deszczowych w sferze planowania przestrzennego.

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj:

https://www.soprema.pl/informacje/prezentacje-produktowe/item/752-mata-retencyjno-drenazowa-soprema-nowoczesna-forma-retencji-wody-na-zielonych-dachach

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB