KLUCZOWE LICZBY SOPREMA W 2019 ROKU

SOPREMA Group jest obecna w 90 krajach, zatrudnia 8424 pracowników na całym świecie, ma 73 zakłady produkcyjne, ponad 90 operacyjnych spółek zależnych i 4000 dystrybutorów, 18 centrów badawczo-rozwojowych oraz 22 ośrodki szkoleniowe w 8 różnych krajach, a w 2019 roku uzyskała przychody w wysokości 3,08 mld €.

SOPREMA, założona w 1908 r., jest niezależną spółką rodzinną. Bazując na swojej tradycyjnej podstawowej działalności w zakresie produkcji i instalacji wyrobów do izolacji przeciwwodnej, SOPREMA dokonała dywersyfikacji w kierunku nowych rynków, takich jak materiały termoizolacyjne, izolacje przeciwwodne do paneli solarnych, rozwiązania w zakresie płynnych izolacji przeciwwodnych oraz hydroizolacje w obiektach inżynierii lądowej, podejmując również działalność w nowych obszarach, w tym oddymianie, konstrukcje stalowe oraz systemy pokryć dachowych.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB