SOPREMA W NAJWIĘKSZYM POLSKIM KLASTRZE BUDOWLANYM

SOPREMA Polska została członkiem Polskiego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego.

Soprema członkiem Polskiego Klastra Budowlanego

SOPREMA Polska na Wielkiej Gali Biznesu z okazji 10-lecia istnienia Polskiego Klastra Budowlanego w dniu 22.02.2020 r. w Warszawie, gdzie Artur Pączkowski, Country Manager, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w SOPREMA Polska, odebrał z rąk Prezesa Klastra certyfikat dołączenia naszej firmy do grona członków.

Polski Klaster Budowlany jest największym klastrem w kraju. Poza tym, jako jedyny branży, może poszczycić się statusem Krajowego Klastra Kluczowego w odnowionej certyfikacji. Nadano mu go w 2015 roku przez ówczesnego Ministra Gospodarki. W grudniu 2018 roku, z rąk  Pani Minister Przedsiębiorczości i Technologii - Jadwigi Emilewicz., otrzymał certyfikat poświadczający odnowienie statusu.

Obecnie tylko cztery klastry w Polsce uzyskały status KKK po przystąpieniu do kolejnej certyfikacji, przy czym Polski Klaster Budowlany jest zdecydowanie największym Klastrem działającym w branży budowlanej.

Soprema członkiem Polskiego Klastra Budowlanego

Klaster jest zrzeszeniem ponad 400 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Do klastra należą m.in. generalni wykonawcy, architekci, producenci materiałów i chemii budowlanej, producenci stolarki otworowej, wyposażenia wnętrz, mebli i rolet.

Dzięki temu, że świadczą tak zróżnicowany wachlarz usług, Polski Klaster Budowlany jest w stanie łączyć firmy członkowskie w konsorcja. Jest to trudne i bardzo odpowiedzialne zadanie. Jednak efekty współpracy klastrowych firm są znakomite. Ponadto, działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego, to nie tylko prestiż, ale również szansa na dalszy rozwój, podejmowanie współpracy branżowej z pozostałymi Klastrowiczami, a co za tym idzie zdobywanie nowych rynków. Ponadto, uczestnictwo w Klastrze Kluczowym, daje zwiększoną szansę na pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej, co wiąże się z otrzymywaniem dodatkowych punktów w konkursach oraz możliwością aplikowania do konkursów unijnych dedykowanych tylko i wyłącznie dla klastrów kluczowych.

Dowiedz się więcej o Polskim Klastrze Budowlanym: http://www.budowlanyklaster.pl

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB