SOPREMA POLSKA BRYLANTEM POLSKIEJ GOSPODARKI 2018

SOPREMA Polska znalazła się w gronie firm, które zostały wyróżnione tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2018 przez Instytut Europejskiego Biznesu (IEB).

Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 roku.

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w styczniu 2019 r. zbadał IEB, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018 uzyskało 5558 firm, ponieważ ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Ranking firm został opracowany przez IEB na podstawie informacji podanych przez wywiadownie handlowe.

Instytut Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na tej podstawie IEB stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2018.

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB