Wyszukaj produkt

Preparaty gruntujące

PREPARAT GRUNTUJĄCY IZOPLAST R

Preparat gruntujący Izoplast R jest roztworem asfaltowym przeznaczonym do gruntowania podłoży z betonu, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych, nasycania elementów drewnianych (np. płoty ogrodzeniowe, gonty dachowe itp.), do stosowania jako warstwa gruntująca pod papy zgrzewalne oraz wykonywania samodzielnych „lekkich” powłok izolacyjnych.

PREPARAT GRUNTUJĄCY GLACIVAP

Preparat gruntujący GLACIVAP to gotowa do użycia na zimno masa asfaltowa przeznaczona do stosowania jako preparat gruntujący w celu zwiększenia przyczepności pap.

PREPARAT GRUNTUJĄCY AQUADERE STICK

Preparat gruntujący AQUADERE STICK jest roztworem asfaltowym na bazie wody i masy asfaltowej do gruntowania podłoża pod papy samoprzylepne. Opakowanie: plastikowe puszki 5 l i 20 l.

PREPARAT GRUNTUJĄCY ELASTOCOL 600

ELASTOCOL 600 jest gotowym do użycia na zimno preparatem gruntującym na bazie bitumu, rozpuszczalników organicznych i dodatków zwiększających przyczepność.

Opakowanie: metalowe puszki - 1 l, 5 l i 30 l.

PREPARAT GRUNTUJĄCY SOPRADERE

SOPRADERE jest gotowym do użycia bitumicznym preparatem gruntującym na bazie rozpuszczalników organicznych. Opakowanie: 5 kg i 30 kg.

PREPARAT GRUNTUJĄCY ELASTOCOL 500

ELASTOCOL 500 jest gotowym do użycia na zimno preparatem gruntującym na bazie bitumu, rozpuszczalników organicznych i dodatków zwiększających przyczepność. Opakowanie: metalowe puszki 5 l i 30 l.

PREPARAT GRUNTUJĄCY AQUADERE

AQUADERE jest gotowym do użycia bitumicznym preparatem gruntującym na bazie wody. Opakowanie: plastikowe puszki 5 kg i 25 kg