Powrót

PREPARAT GRUNTUJĄCY AQUADERE STICK

Preparat gruntujący AQUADERE STICK jest roztworem asfaltowym na bazie wody i masy asfaltowej do gruntowania podłoża pod papy samoprzylepne. Opakowanie: plastikowe puszki 5 l i 20 l.

Preparat gruntujący AQUADERE STICK jest gotowym do użycia na zimno gruntem przeznaczonym do gruntowania podłoża z betonu, metali (odtłuszczonych), drewna, styropianu i styroduru w celu zwiększenia przyczepności pap do podłoża.

Przed użyciem preparatu gruntującego AQUADERE STICK należy go dobrze wymieszać, w celu uzyskania jednorodnej emulsji. W czasie aplikacji preparatu gruntującego AQUADERE STICK podłoże musi być suche, czyste, wolne od luźnych fragmentów podłoża. Preparat gruntujący nanosić ręcznie szczotką dekarską, wałkiem, pędzlem. Użyte narzędzia muszą być czyste, nie mogą być zabrudzone rozpuszczalnikiem, ponieważ może to uszkodzić emulsję.

Bardzo suche i chłonne podłoża muszą być najpierw zwilżone przed aplikacją preparatu gruntującego AQUADERE STICK, aby uniknąć niewystarczającej przyczepności. Podłoże należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem preparatu gruntującego. Podczas nakładania preparatu gruntującego podłoże musi mieć temperaturę wyższą niż 5°C.

Zużycie preparatu gruntującego AQUADERE STICK, zależnie od stopnia równości i chłonności podłoża, wynosi:

  • beton: od 0,25 do 0,35 l/m2
  • drewno, EPS, XPS: od 0,25 do 0,30 l/m2
  • metal: od 0,15 do 0,20 l/m2

Gruntu AQUADERE STICK nie można nakładać podczas opadów deszczu oraz bezpośrednio przed opadami. Czas schnięcia preparatu gruntującego AQUADERE STICK zależy od porowatości, temperatury podłoża, temperatury powietrza, wilgotności oraz ekspozycji na słońce i wiatr. Porowate podłoże, wysoka temperatura lub niska wilgotność przyspieszają wysychanie. Na przykład przy +23°C i suchej pogodzie (30% wilgotności), czas schnięcia betonu wynosi około 30 minut. Jednak w chłodne dni (+ 5°C) i 50% wilgotności, czas schnięcia wyniesie około 3 godzin.

Nazwa AQUADERE STICK
Wygląd zewnętrzny i konsystencja Emulsja koloru ciemnożółtego
Zdolność rozcieńczania wodą 300%
Czas tworzenia powłoki 6 godzin
Zawartość wody 50 %
Powrót