Powrót

SOPRAWOOL 70

SOPRAWOOL 70 jest płytą termoizolacyjną z niepalnej, hydrofobizowanej skalnej wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien.

SOPRAWOOL 70 jest płytą termoizolacyjną do izolacji termicznej dachów w systemach mocowania mechanicznego do stosowania jako warstwa wierzchnia układów dwuwarstwowych termoizolacji z wełny mineralnej w kombinacji z płytami SOPRAWOOL 30 lub w układach jednowarstwowych termoizolacji z wełny mineralnej w systemach mocowania mechanicznego, klejenia lub balastowych.

SOPRAWOOL 70 układa się jako górną warstwę dwuwarstwowej termoizolacji z wełny mineralnej w układzie z miękką wełną lub jako jedną warstwę w układach jednowarstwowych termoizolacji na podłożu drewnianym, z blachy trapezowej lub betonowym. Płyty są przeznaczone do systemów dachowych z pap bitumicznych oraz membran syntetycznych: PVC, TPO, EPDM i innych membran syntetycznych

Płyty są zawinięte w folię tworzące opakowanie zbiorcze – paletę. Płyty należy przechowywać na równym i stabilnym podłożu, chronić przed czynnikami atmosferycznymi. Płyty mogą być przechowywane na zewnątrz wyłącznie w nienaruszonej, oryginalnie zapakowanej palecie. Maksymalna wysokość sztaplowania palet do trzech metrów.

Nazwa SOPRAWOOL 70
współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/(m∙K)) λ = 0,039
klasa tolerancji grubości T5
stabilność wymiarowa w określonej temperaturze DS (70,-) 1
stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych DS (23,90) 1
odporność na ściskanie przy 10% odkształceniu (kPa) CS (10\Y) 70 (≥ 70 kPa)
odporność na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (kPa) TR 15
obciążenie punktowe dla odkształcenia 5mm (N) PL(5) 700
krótkotrwała nasiąkliwość wodą (kg/m2) WS 1
długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu (kg/m2) WL(P) 3
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1
reakcja na ogień A1
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym (kN/m2) 1,70
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB