Powrót

PŁYTA PUR EFISARKING®

Płyta wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), przeznaczona do zewnętrznej izolacji cieplnej dachów skośnych. Zabezpieczona trójwarstwową okładziną KRAFT ALUMINIUM.

  • Bardzo wysoka sprawność cieplna
  • Duża wytrzymałość mechaniczna
  • Zabezpieczona wysokowydajną okładziną: pozwala zachować wszystkie właściwości

Płyta PUR EFISARKING® jest przeznaczona do zewnętrznej izolacji termicznej dachu skośnego metodą tzw. „Sarking” stosowany na tradycyjnych drewnianych konstrukcjach dachów w budynkach mieszkalnych, usługowych lub publicznych.

Metoda SARKING jest stosowana w pomieszczeniach o niskiej i średniej wilgotności powietrza w budynkach położonych w klimacie nizinnym (wysokość poniżej 900 m).

Płyty PUR EFISARKING® montuje się zgodnie z wytycznymi technicznymi SOPREMA „EFISARKING - Izolacja termiczna dachów w klimacie nizinnym” na pełnym deskowaniu, przy pomocy kontrłat.

Mocowanie kontrłat wykonujemy za pomocą wkrętów:

  • EFIVIS SF z pojedynczym gwintem, mocowanych prostopadle do spadku, dla grubości izolacji do 160 mm,
  • EFIVIS DF z podwójnym gwintem, mocowanych naprzemiennie pod kątem 60°/ 120° względem spadku, dla grubości izolacji większej niż 160 mm.

Gęstość mocowania łączników zależy od spadku dachu, przyłożonych obciążeń (ciężar własny pokrycia i obciążenie śniegiem) i wysokości kontrłaty.

Łączenie krawędzi paneli i specjalnych detali wykonuje się za pomocą taśmy EFIBANDE BUTYLE. To jest taśma hydroizolacyjna wykonana z masy klejącej butylowej oraz folii aluminiowej wzmocnionej folii poliestrowej. Rolka ma 20 m długości i 75 mm szerokości.

Kod produktu 99849 99850 99851 99852 99853 99854
Wymiary (mm) 2400x1200
Reakcja na ogień NPD
Grubość (mm) 65 80 86 115 130 160
Opór cieplny (m2·K/W) 3 3,7 4 5,3 6 7,4
Przewodność cieplna λ (W/mK) 0,022
Wytrzymałość na ściskanie (kPa) CS(10) 175
Płyty/paleta 18 15 14 10 9 7
m2/paleta 51,84 43,2 40,32 28,80 25,92 20,16
Norma (EN) EN 13165
Powrót