Powrót

PŁYTA PUR SIS REVE SI AC

SIS REVE SI AC jest termiczną i akustyczną izolacją zwaną zestawem okładzinowym zbudowanym z płyty poliuretanowej złączonej z płytą gipsowo-kartonową na jednej ze stron.

  • 2 w 1: warstwa izolacyjna + wykończeniowa jednocześnie
  • Bardzo wysoka sprawność cieplna w przypadku płyt warstwowych
  • Warstwa izolacyjna zabezpieczona okładziną o wysokiej paroizolacji SD ≥ 1500 m
  • SIS REVE SI AC redukuje hałas (dźwięki powietrzne) o 53 dB

  • Płyty PUR SIS REVE SI są używane wewnątrz budynku jako izolacja termiczna ścian, poddaszy i sufitów budynków prywatnych, biurowych, szkół, szpitali przy wznoszeniu nowych ścian oraz przy renowacji
  • SIS REVE SI AC łączy izolację termiczną i akustyczną (od hałasu powietrznego). W przypadku budynków zamieszkania zbiorowego, zestaw okładzinowy (grubość izolacji 100 + grubość płyty g-k 13 mm) pozwala spełnić wymagania nowego regulaminu akustycznego 53 dB (rozporządzenie z 30 czerwca 1999 r.)

  • Zestaw okładzinowy SIS REVE SI o grubości płyt izolacyjnych od 30 do 120 mm objęty jest normą NF DTU 25.42 „Roboty okładzinowe i okładzinowe z płyt gipsowo-kartonowych i izolacyjnych” (grudzień 2012)
  • Okładziny SIS REVE SI i SIS REVE SI AC są instalowane zgodnie z wytycznymi normy NF DTU 25.42: klejone za pomocą zapraw klejowych na ścianach, mocowane mechanicznie do profili drewnianych lub metalowych mocowane na ścianach, poddaszach sufitach.

Uwaga:
Montaż płyt SIS REVE SI AC odbywa się poprzez klejenie.

Klasyfikacja P3 parametru przenikania pary wodnej dla płyt SIS REVE SI i SIS REVE SI AC oznacza, że nie jest wymagane stosowanie dodatkowej warstwy paroizolacji.

Nazwa: SIS REVE SI AC
Pianka poliuretanowa Kolor kremowy
Okładzina górna Płyta gipsowo-kartonowa przyklejona do wielowarstwowej okładziny kompozytowej
Okładzina dolna Wielowarstwowa okładzina
Wykończenie krawędzi Proste
Współczynnik przewodzenia ciepła
λ (W/(m∙K))
λ = 0,028 dla d = 20 mm
λ = 0,023 dla d = 30 mm
λ = 0,022 dla d 40 – 160 mm
Reakcja na ogień B-s1, d0
Wymiary płyt (mm) 1200 x 2500 lub 1200 x 2600
Grubość płyt (mm) 20 – 140
Grubości płyt g-k (mm) płyta g-k 9,5 mm (BA10 płyta typ A) lub
płyta g-k 12,5 mm (BA13 płyta typ A, H1 lub I)
Pakowanie Płyty zawinięte w folie tworzące paczkę
Powrót