Powrót

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH® EPS 200

SOPRADACH® EPS 200 jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego (spienianego) formowanego w bloki, a następnie ciętego.

Płyty SOPRADACH® EPS 200 należy stosować zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Jako izolacja termiczna dachów płaskich i spadzistych, użytkowych i nieużytkowych, balkonów, tarasów w budynkach nowych i remontowanych. Jako izolacja posadzek i podłóg.

Płyty SOPRADACH® EPS 200 produkowane są w wymiarach 1000 x 500 mm, krawędzie są proste lub frezowane na zakładkę – głębokość frezu = 15 mm. Grubości płyt wynoszą od 10 mm skokowo co 10 mm.

Płyty SOPRADACH® EPS 200 układa się na podłożu ściśle pasując krawędzie boczne. Płyty można układać luźno, kleić montażowo klejami nieszkodzącymi polistyrenowi lub mocować mechanicznie.

Nazwa: SOPRADACH® EPS 200
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 W/mK
Reakcja na ogień E
Wytrzymałość na ściskanie CS(10)200
Stabilność wymiarowa Bardzo dobra
Powrót