Powrót

PŁYTA POLISTYRENOWA SOPRADACH® EPS 100

SOPRADACH® EPS 100 jest płytą termoizolacyjną z polistyrenu ekspandowanego (spienianego) formowanego w bloki, a następnie ciętego.

Płyty SOPRADACH® EPS 100 stosuje się jako izolację termiczną w budownictwie przy normalnych obciążeniach. Jako izolacja termiczna dachów płaskich i spadzistych, użytkowych i nieużytkowych, balkonów, tarasów w budynkach nowych i remontowanych. Jako izolacja posadzek i podłóg.

Płyty SOPRADACH® EPS 100 produkowane są w wymiarach 1000 x 500 mm, krawędzie są proste lub frezowane na zakładkę - głębokość frezu = 15 mm. Grubości płyt wynoszą od 10 mm skokowo co 10 mm.

Płyty SOPRADACH® EPS 100 układa się na podłożu ściśle pasując krawędzie boczne. Płyty można układać luźno, kleić montażowo klejami nieszkodzącymi polistyrenowi lub mocować mechanicznie.

Nazwa: SOPRADACH® EPS 100
Współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,036 W/mK
Reakcja na ogień E
Wytrzymałość na ściskanie CS(10)100
Stabilność wymiarowa Bardzo dobra
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB