Powrót

PAPA FUNDAMENTOWA RESISTO 200 S4 P

RESISTO 200 S4 P jest papą podkładową termozgrzewalną, do mocowania mechanicznego i do zgrzewania całopowierzchniowego, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowę stanowi kompozyt włókniny poliestrowej i włókien szklanych. Wierzchnia strona pokryta jest folią termotopliwą i spodnia strona piaskiem.

RESISTO 200 S4 P jest papą podkładową w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciężkie zabezpieczenie powierzchni i pod uprawy roślinne.

Wymiary rolki 8,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 46 kg
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB