Powrót

MEMBRANA FUNDAMENTOWA COLPHENE BSW UNILAY HP

COLPHENE BSW UNILAY HP jest membraną hydroizolacyjną, produkowaną ze specjalnego bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Osnowa jest wysoce wytrzymałą kompozycją włókniny poliestrowej wzmacnianą dodatkową włókniną. Wierzchnia strona jest pokryta specjalnie zaprojektowanym piaskiem z dwutlenku krzemu, a spodnia strona pokryta jest termotopliwą folią ochronną.

  • Specjalna formuła i kompozycja COLPHENE BSW UNILAY HP zapewnia wyjątkowe, stale i trwałe połączenie z warstwą betonu, wzmocniona odporność na ciśnienie hydrostatyczne, naprężenia oraz przebicia.
  • COLPHENE BSW ma zastosowanie przy wysokim ciśnieniu hydrostatycznym. Membrany zostały opracowane tak, aby były wodoszczelne przy ciśnieniu słupa wody do 114 m, podczas gdy na tym poziomie zwykłe hydroizolacje wykazują już słabą odporność. COLPHENE BSW ma udowodnioną odporność na migrację wody w takich warunkach.
  • Membrana COLPHENE BSW UNILAY HP jest elementem składowym wysokiej jakości systemu preaplikowanego COLPHENE BSW do hydroizolacji ścian i fundamentów metodą „blind side” przed wylaniem betonu i hydroizolacji konstrukcji podziemnych.
  • Membrana COLPHENE jest odporna na promieniowanie UV przez 60 dni bez skutku ubocznego dla skuteczności systemu hydroizolacyjnego. Wysokie właściwości mechaniczne gwarantują wytrzymałość na ruch pieszy, przebicie i działanie czynników zewnętrznych.
  • Perfekcyjna przyczepność zakładów podłużnych dzięki specjalnemu systemowi samoprzylepno-zgrzewalnemu DUO SELVEDGE oraz pewne zakłady poprzeczne, termozgrzewalne, bez dodatkowych taśm

COLPHENE BSW UNILAY HP jest przeznaczona do wykonywania poziomych izolacji wodochronnych części podziemnych budowli.

COLPHENE BSW UNILAY HP rozkłada się luźno spodnią stroną do zaakceptowanego podłoża (beton lub zagęszczony piasek). Zakłady podłużne muszą mieć minimum 120 mm, a zakłady poprzeczne minimum 150 mm. Zakłady są zgrzewalne. Zakłady poprzeczne muszą być względem siebie przesunięte o minimum 300 mm. Krawędzie zewnętrzne i wewnętrzne podłoża muszą być wzmocnione przez ułożenie paska membrany COLPHENE BSW UNILAY HP o szerokości 300 mm.

Zakład w technologii DUO SELVEDGE - zakład podłużny jest wykonany jako samoprzylepny i zgrzewalny. 40 mm szerokości zakładu jest pokryte samoprzylepnym paskiem z bitumu zabezpieczonym folią ochronną, a 80 mm folią termotopliwą przeznaczoną do zgrzewania palnikiem lub gorącym powietrzem

Nazwa: COLPHENE BSW UNILAY HP
Masa asfaltowa Bitum modyfikowany elastomerem SBS
Osnowa Wzmacniany poliester
Grubość 4,5 mm (-5% ; +5%)
Strona wierzchnia Specjalnie zaprojektowany piasek z dwutlenku krzem
Strona spodnia Folia termotopliwa
Zakład (DUO SELVEDGE) 120 mm (40 mm samoprzylepny + 80 mm zgrzewalny)

Wymiary rolki* 8,0 x 1,0 m
Waga rolki ok. 40 kg
* Wymiary rolki są podawane z tolerancją ≤ 1%
Rolki muszą być przechowywane pionowo na równym, płaskim podłożu. W trakcie przechowywania chronić papę przed wilgocią. W warunkach niskich temperatur papę należy przechowywać w temperaturze ok. + 5ºC minimum 6 godzin przed montażem.
Powrót

Stowarzyszenia

PUIG
Cci
Dachy zielone
PKB