Powrót

SYSTEM ALSAN® GARAŻ

Wysoce ergonomiczny i prosty w wykonaniu system wykończenia garażu oraz posadzki.

  • odporny na ruch pieszy
  • różnorodna kolorystyka według palety RAL spełniająca oczekiwania najbardziej wymagających klientów i projektantów
  • szczeliny dylatacyjne należy wypełnić masą trwale plastyczną
  • wysoka jakość przy możliwie niskim nakładzie środków
  • odporny na środki czyszczące
  • odporny na obciążenia mechaniczne
  • możliwość uzyskania dowolnej klasy antypoślizgowości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa
  • szybki i łatwy w wykonaniu, już po kilku godzinach możemy oddać powierzchnię do użytkowania
  • prosty w naprawie czy renowacji – można dowolnie zmieniać warstwy wykończeniowe bez konieczności usuwania istniejących warstw

Dekoracyjny, prosty i szybki system do wykonania na stabilnych wymiarowo podłożach takich jak między kondygnacje parkingów, garaże, balkony prefabrykowane. Szczeliny dylatacyjne należy uzupełnić masą trwale plastyczną.

SYSTEM ALSAN® GARAŻ
WARIANT A - WYKOŃCZENIE BARWNĄ ŻYWICĄ
Wartstwy: Produkty Zużycie
Preparat gruntujący ALSAN® 170 0,4 - 0,6 kg/m2
Piasek kwarcowy naturalny ALSAN® 3,0 - 6,0 kg
Warstwa wykończeniowa ALSAN® 970 F (wykończenie barwne) 0,6 - 0,8 kg/m2
Katalizator ALSAN® 070 dodawany do każdej żywicy w ilości 2%
Powrót